Skip navigation

4. modul

 
A modul tartalmi célja a magyarországi cigányok csoportjainak és földrajzi elhelyezkedésének megismerése.
A megvalósítás lépéssora:

 

  • Előzetes (otthoni) feladatként a hallgatók elolvassák a 4.1 mellékletben megadott tanulmányt.
  • Ráhangoló feladatként a hallgatók véletlenszerűen - pl. 1-4-ig való számolással - létrehozott négyfős csoportokban közösen egy vaktérképet készítenek, melyen megrajzolják a Duna és a Tisza vonalát, bejelölik a fővárost és néhány nagyobb vidéki várost is.
  • 12.
  • A négyfős csoportok jegyzeteik felhasználásával - vaktérképen jelölik a magyarországi cigány csoportok területi elhelyezkedését, ügyelve arra, hogy az egyes cigány csoportok más-más színű jelöléssel legyenek beazonosíthatók. Az elkészült térképeket kiteszik a falra és képtárlátogatás13 technikával minden csoport az óra járásával megegyező irányban elindul a következő térképhez és megnézi. Kiegészítést, kérdést is tehet, ám azt más színnel jelöli.
  • Amikor mindenki visszaért a saját asztalához, megnézik a kiegészítéseket, kérdéseket.
  • A csoportok oktatói irányítással összegeznek, és a kapott kérdésekre válaszolva bemutatják a magyarországi cigány csoportokat és azok elhelyezkedését.

 

 


12 Cserti Csapó Tibor Területi-szociológiai jellemzés a Magyarországi cigány népesség körében (http://nti.btk.pte.hu/rom/dok/sal/Tibor_Cserti_Csapo_Territorial_sociology.doc 1-29. (letöltés dátuma 2014. 12. 20.)
13 Képtárlátogatás: a csoportok megtekintik a többi csoport munkáját. Megbeszélik a látottakat és értékelik a munkákat.