Skip navigation

2. modul

 
A modul tartalmi célja a magyarországi cigány csoportok bemutatása - hagyományos foglalkozásaik szerint.
A megvalósítás lépéssora:
  • Az 2.1 melléklet7 szövegét az oktató kiosztja a négyfős csoportok között feldolgozásra. A hallgatók kigyűjtik a szövegben előforduló foglalkozásokat, jegyzetet készítenek róluk, majd activity játékkal8 ismertetik egymással.
  • Ezután kerekasztalban a szóforgó írott változatát alkalmazva a jegyzetekben előforduló foglalkozási csoportokat felírják egy közös lapra a három magyarországi csoport alá. Mindegyik foglalkozást ahhoz a csoporthoz teszik, amelyikhez tartozik. A lapon már szereplő foglalkozás nem szerepelhet újra, mindenkinek mást kell írnia! (Ha közösen ellenőrizzük a megoldást, akkor időt takarítunk meg, ha miközben az első csoport felolvassa, mit írtak náluk a csoporttagok, a többi csoport szóvivője kipipálja, ami náluk is szerepel, és mikor rájuk kerül a sor, már csak azt olvassák fel, ami újdonság a többiekéhez képest.)
  • A hallgatók nagycsoportos szinten összegzik az alaptudnivalókat a magyarországi három cigány csoportról, oktatói irányítással, közös magyarázattal véglegesítik az egyéni munkát.
  • A hallgatók kilépőkártyát9 ragasztanak fel az óra végén egy közös lapra, amelyen százalékosan jelzik, hogy mennyire sikerült pontosítaniuk, kiigazítaniuk és elmélyíteniük az órán a témához kapcsolódó ismereteiket.7 Orsós Anna: A magyarországi cigányok nyelvi csoportjai. In: Bódi Zsuzsanna (1997, szerk.): Cigány Néprajzi Tanulmányok 6. Budapest.194-197.
8 Az activity játék:egy hallgató a többiek (kis csoportjának tagjai vagy az összes résztvevő) számára elmutogatja azt a tárgyat, személyt, fogalmat, amit a véletlenszerűen kihúzott cetlin talál. Variálható mutogatás helyett rajzolással vagy magyarázással is.
91. Kilépőkártya: az oktatási-képzési folyamat egy-egy egységének, szakaszának reflektálási fázisában alkalmazható technika; amely arra ad módot, hogy a tanulók reflektáljanak a tananyagra, illetve saját tanulási folyamatukra, valamint visszacsatolást nyújt a tanárnak, segítve őt a tanítási-tanulási folyamat tervezésében, szabályozásában, szükség esetén korrigálásában. A tanítási egység (tanóra, tanítási nap, stb.) vége előtt néhány (kb. 5) perccel a tanár kioszt a tanulóknak egy-egy kártyát (cédulát), és arra kéri őket, hogy írjanak le pl. néhány, az adott órán (napon, stb.) megismert, megtárgyalt, számukra fontos gondolatot,
2. egy, a tananyaghoz kapcsolódó kérdésüket, egy személyes megjegyzésüket vagy észrevételüket stb.