Skip navigation

3. modul

 
A modul tartalmi célja a magyarországi cigányok által beszélt nyelvek megismerése és a csoportok nyelvek szerinti rendezése.
A megvalósítás lépéssora:
  • Ráhangoló feladatként eddigi ismereteik alapján a hallgatók egyénileg írják le, hány nyelvet beszélnek a magyarországi cigányok.
  • A csoporttagok és az asztalok A, B, C, jelet kapnak, majd a három csoport megkapja a 3.1 melléklet10 egy-egy szövegét. Az azonos jelűek ugyanazt a szöveget tartalmazó részt kapják. Először egyénileg elolvassák, majd megbeszélik, és közös jegyzetet készítenek a szöveg lényegi pontjait figyelembe véve.
  • A három megy egy marad módszert alkalmazva dolgozzák fel a szöveget. A közös jegyzet elkészítése után egy hallgató marad a helyén, a többiek az óramutató járásával megegyező irányban haladva a következő asztalhoz ülnek át. A „házigazda" az oktató által megjelölt időtartamon belül megtanítja az olvasott szöveg tartalmát a közös jegyzet segítségével a három új embernek, akik kérdéseket is tehetnek fel.
  • A résztvevők 4-es csoportokban dolgoznak.
  • A feladat megoldása után a csoport tagjai közül hárman a szomszéd csoporthoz ülnek át, egy tag viszont marad csoportjánál, hogy bemutassa a feladat megoldását.
  • Miután a három csoporttag visszaül eredeti csoportjához, a ciklust megismételjük, de egy másik csoporttag marad az asztalnál, bemutatni a feladatot.
  • Addig ismételjük a tevékenységet, míg minden csoporttag visszaér az asztalához, ahonnan elindult. Végül a hallgatók körben ülve reflektálnak arra, hogy a témafeldolgozás módja, melyről sajátélményt szerezhettek, miként támogatta őket a magyarországi cigány csoportok által beszélt nyelvek megismerésében.
  • Az oktató összefoglalja a téma fontosságát az órán megismert és további irodalmak alapján.11

 


10 Lakatos Szilvia (2013): A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés, 24-26.
11 Szalai Andrea: Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség; Pálmainé Orsós Anna: A beás nyelv Magyarországon. In: Bartha Csilla (2007, szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében