Skip navigation

1. modul

 
A modul tartalmi célja pontosítani a magyarországi cigányság nyelvi csoportjait, demográfiai jellemzőit.
A megvalósítás lépéssora:
  • Előzetes (otthoni) feladatként a hallgatók elolvassák a magyarországi cigány csoportokról szóló rövid tanulmányt és egyéni jegyzeteket készítenek belőle. (1.1 melléklet3)
  • A hallgatók négyfős kis csoportban dolgoznak. Ráhangolásul „láncfeladattal"4 idézik fel a szövegben előforduló fogalmakat.
  • Szakértői mozaik5: Az asztalok A, B, C, jelet kapnak. Az új ismereteket tartalmazó tanulmányt (1.2. melléklet6) három részre osztjuk a három magyarországi cigány csoportnak megfelelően. Az azonos jellel rendelkezők ugyanazt a szöveget tartalmazó részt kapják. Egyénileg még egyszer elolvassák, majd közösen megbeszélik az adott csoportról olvasottakat. Meggyőződnek arról, hogy mindenki megértette és el tudja mondani a tanultakat. Így ők a téma szakértőivé válnak.
  • Ezután az eredeti 4 fős kis csoportokba visszatérve közös rajzot készítenek az olvasott témáról egy nagy (flipchart) lapra.
  • A rajzok elkészülését követően a csoportok megosztják és megvitatják egymással, hogy mit és miért rajzoltak a (flipchart) lapra.
 
 

3 Bíró Boglárka: Bevezetés a cigányság néprajzába In: Forray R. Katalin (2006, szerk.): Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs. http://mek.oszk.hu/04800/04867/04867.pdf) (letöltés dátuma: 2014. 12. 20)
4 A nagycsoportos szintű megszólalások irányítására alkalmas láncfeladatban kisebb labdát dobálnak egymásnak a nagy csoportban a hallgatók. Akinél van a labda, az mondja a következő fogalmat.
5 Mozaik: Négy részre osztunk egy arra alkalmas témát, a csoporttagok egyet-egyet kapnak önálló feldolgozásra. Ha elkészültek, mindenki megtanítja csoportjából a többieket a saját résztémájára.Változat: A részfeladatokat egy-egy csoport kapja, és a közös kidolgozás után tanítják egymást a csoportok.
6 Orsós Anna: A magyarországi cigányok nyelvi csoportjai. In: Bódi Zsuzsanna (1997, szerk.): Cigány Néprajzi Tanulmányok 6. Budapest, 194-197.