Skip navigation

4.1 melléklet

Cserti Csapó Tibor: Területi-szociológiai jellemzés a Magyarországi cigány népesség körében (1-29). In: Forray R. Katalin (szerk.): Society and Lifestyles - hungarian Roma and Gypsy communities; Magyarországi cigány/roma közösségek. PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 75-109.

A tanulmány terjedelme miatt nem található a mellékletben, ám az alábbi linkről letölthető:
http://nti.btk.pte.hu/rom/dok/sal/Tibor_Cserti_Csapo_Territorial_sociology.doc (letöltés ideje: 2014. 12. 22.)