Skip navigation

4. Többdimenziós tehetségmodellek: Czeizel és Piirto tehetségmodellje

Czeizel Endre további - a tehetséget meghatározó - komponenseket iktat a Mönks-Renzulli-modellbe. Kiemeli a társadalom szerepét és az úgynevezett sors faktort, mely arra utal, hogy az alkotásra képes kort meg kell élni.
3. ábra. Czeizel Endre modellje
Czeizel különbséget tesz adottság és a képesség fogalma között. Az adottság a genetikai lehetőségeket, míg a képesség a társadalmi tevékenységben realizálódó teljesítményt jelenti. A tehetség tehát egy ígéret, az átlagot meghaladó adottságokkal bíró személy, aki - jó esetben később tevékenységével, alkotással valóra váltja az ígéretet, talentummá válik.
A tehetséges gyerekek egyéni tulajdonságait nehéz meghatározni a szigorú modellekkel. A tehetség fogalmának meghatározása kiszélesedett. Így tehetségesek azok a gyerekek (Amerikai Oktatási Hivatal 1972 szerint), akiknél a szakemberek kimagasló adottságokat vagy képességeket állapítanak meg valamely alábbi területen:
  • általános intellektuális képesség,
  • specifikus tanulási kompetencia,
  • kreatív gondolkodás,
  • vezetői rátermettség,
  • művészi adottságok,
  • pszichomotoros képességek.
Amennyiben a gyermek bármely területen kiemelkedő, számukra a normális iskolai oktatáson túl, további oktatási programok javasoltak, hogy képességeiket kibontakoztathassák.
A tehetségazonosítás után a következő feladat fejlesztés, tehetséggondozás. A speciális tehetségfejlesztés kiindulási alapja a Piirto-modell, amely tovább differenciálja a tehetségterületeket.

4. ábra. Piirto tehetségmodellje
 
Sokan gondolják úgy, hogy a legtöbb ember tehetséges valamely területen. Amennyiben tehetsége felismerésre és fejlesztésre kerül, az egyén mindenképp boldogabb, Magyar viszonylatban egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy „Legnagyobb természeti kincsünk: a tehetség". Czeizel szerint is ennek okán sokkal több figyelmet kellene a témának szentelni. A tehetségmodellek nagy száma bizonyítja, hogy nagyon nehéz pontosan meghatározni, mi a tehetség, pedig fontos, mert ez alapján dől el, hogy ki kapja a segítséget, a támogatást. Nem is lehet egyértelműen megfogalmazni, hiszen a tehetség kifejezés egy gyűjtőfogalom a különböző tehetségfajtákra, melyeket egységesíteni, vagy összehasonlítani sem lehet, hiszen nem mondhatjuk ki, hogy egy tudományos vagy egy művészeti alkotásnak van nagyobb értéke. Ha a tehetség definíciója használható, akkor ez kedvező következményekkel jár mind a társadalom, mind az egyén számára. Ha a definíció nem eléggé hasznavehető, akkor értékes tehetségek vesznek el, és kevésbé értékeseknek jut a támogatás, bátorítás. Ezért fontos megértenünk, hogy mit jelent számunkra és mások számára a tehetség fogalma." (Sternberg & Davidson, 1990). A tehetségmodellek elsősorban a kor igényeiről, és nem a tehetségről szólnak. A mindenkori tehetségfejlesztést tehát nagyban befolyásolja, hogy adott korban mit tekintenek fontos területeknek, mert ezek kiemelten szerepelnek a tehetséggondozásban is. Amitől a fejlődést várja a társadalom, arra mindenkor nagyobb hangsúlyt fektetnek. Csermely Péter szerint nem az a kérdés, hogy ki a tehetség, hanem, hogy ki miben tehetséges.