Skip navigation

2. modul: Tehetségazonosítás

 
A modul tartalmi célja a tehetségtipológiák három típusának valamint a tehetségazonosítás módszereinek megismerése.
A megvalósítás lépéssora:
  • Előzetes (otthoni) feladatként a hallgatók olyan emberről keresnek képet, aki szerintük tehetséges.
  • Ráhangoló feladatként a diákok kettős kört8 alkotva ismerik meg a hozott képeket. A pár egyik tagja felmutatja a saját képét, míg a másik tag szabad asszociációval beszél arról, hogy a képen szereplő ember vajon miben tehetséges. A kép tulajdonosa kiegészíti az asszociációt saját véleményével.
  • Az oktató frontális előadása a tehetségtipológiák három típusáról, valamint a tehetségazonosítás elméleti és gyakorlati kérdéseiről. Az előadáshoz a 2.1, 2.2, 2.3 mellékletben foglaltak alapján javasolt ppt-t vagy prezit készíteni, illetve hand-out-ként kiosztható a mellékletek szövege is a hallhatók számára.
  • A dr. Gyarmathy Éva által kidolgozott Kognitív Profil Teszt megismerése közösen, majd önállóan (http://kognitivprofil.hu/)
  • A hallgatók körben ülve reflektálnak arra, hogy a tehetségtipológiák mely fajtája áll hozzájuk/gondolkodásmódjukhoz a legközelebb.

8 A kettős kör páros tudásmegosztásra alkalmas kooperatív struktúra. Az oktató a nagy csoportot két egyenlő létszámú csoportra osztja. A két csoport két koncentrikus kört alkot (egyik a belső, másik a külső kör lesz). A belső körben állók szembefordulnak a külső körben állókkal úgy, hogy mindenkivel szemben álljon egy ember. Az így létrejövő párok dolgoznak együtt az oktató által megadott időkeretben. Az idő letelte után az oktató jelet ad, melyre a külső kör tagjai az óra járása irányába lépnek egyet. Az így létrejövő új párok fognak most együttdolgozni. A forgás folytatható a kiindulóponthoz (első pár) való visszaérkezésig ugyanezekkel a lépésekkel, de megszakítható előbb is a rendelkezésre álló idő függvényében.