Skip navigation

4. modul: Tehetséggondozó projekt

 
A modul tartalmi célja tehetséggondozó projektek/gazdagító anyagok kidolgozása.

A megvalósítás lépéssora:

  • Előzetes (otthoni) feladatként a hallgatók elolvassák a projekt módszerről szóló megadott szakirodalmat14, és egyéni jegyzetet készítenek belőle.
  • Ráhangolódásul a hallgatók láncfeladattal15 idézik fel a projekt módszerhez kapcsolódó fogalmakat.
  • A csoportok kihúzzák a tehetséggondozó projekt témakörét és a korosztályt. A kis csoport tagjai poszteren közösen kidolgozzák a projektet, a tehetséggondozó projekt készítése lépéseinek szem előtt tartásával. Az elkészült projektet a csoportok ismertetik.
  • Mindenki egyénileg készít egy rajzot egy saját cetlire, látható méretben, filctollal. A szimbólum azt jelképezi, hogy készítője hogy érezte magát a tehetséggondozó projektek kidolgozásában, illetve a szerepjátékban. Egymás után megszólalva a résztvevők egy mondatban ismertetik a szimbólumot, ami egy közös csoportlapra kerül.


14 dr. Gyarmathy Éva (2007): A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. In: Tehetséggondozó projektek. 131-193.
15 A kerekasztal a szóforgó írásos változata a kooperatív tanulásszervezésben, melyet gyakran használunk súlyozott cetlikkel együtt. A kerekasztal lényege, hogy az egyéni gyűjtések összegzése kiscsoportos szinten strukturáltan történik. A lépések a következők: az első ember egy dolgot olvas fel az egyéni gyűjtéséből, melyet a tőle jobbra eső ember jegyzetel le - esetünkben egy külön cetlire (súlyozott cetli). Közben a többiek figyelik, hogy szerepel-e náluk az elhangzott dolog, és ha igen, akkor ők azt már nem olvassák fel. A cetlire nem csak a szöveg kerül, hanem számmal az is, hogy hányan írták a kiscsoportban azt a dolgot (ezért súlyozott a cetli). Az egyéni gyűjtésekből a következő dolgot az a személy mondja, aki eddig jegyzetelt, és most ismét a tőle jobbra ülő jegyzetel - ismét jelölve a gondolat csoporton belüli számosságát is. Az új gondolat új cetlire fog kerülni. Addig haladnak körbe egymás után, amíg minden egyéni gyűjtés el nem fogy a jegyzetlapokról és rá nem kerül a közös cetlik valamelyikére.