Skip navigation

4.1 melléklet Példa a projektmódszer megvalósítására

Labirintus projekt
A RENESZÁNSZ KOR
Készítette: Orsós Andrea
ELTE
Tehetségfejlesztési szakértő szakirányú továbbképzési szak
Levelező tagozat
II. évfolyam

A projekt leírása

I. A projekt célja
A reneszánsz korral kapcsolatos eddigi ismeretek felidézése, elmélyítése. Összefüggések felismertetése, a gondolkodás fejlesztése. A térben és időben való tájékozódás képességének fejlesztése. Annak felismertetése, hogy történelmünk egy olyan szakaszával foglalkozunk, amelyre méltán lehetünk büszkék.

Fejlesztési célok

 • Önálló ismeretszerzés fejlesztése
 • Az internet megfelelő használata
 • Ismeretszerzés könyvek segítségével
 • Szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
 • Önálló szövegalkotás fejlődése
 • Szóbeli és írásbeli utasítások feldolgozásának fejlődése
 • Forráskutatás és forrásfeldolgozás kialakulása
 • Verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése
 • Hozzászólás, felszólalás, előadás
 • Tablókészítés
 • Szociális kompetenciák fejlesztése
 • Egymás közötti kommunikáció fejlesztése
 • Együttműködés kialakítása
 • Részvétel közösségi munkában
 • Feladattudat erősítése
 • Empátia elmélyítése
 • Kézügyesség fejlesztése:
 • Önálló tablókészítéssel kézügyesség fejlesztése
 • Csörgődob-készítéssel kézügyesség fejlesztése
 • Gyöngyös hajdísz készítésével kézügyesség fejlesztése

II. Célcsoport
12-13 éves gyerekek. Az átlagosnál magasabb intellektuális képességekkel rendelkező gyerekek. A Igen lelkesek. Könnyen motiválhatók, egymást biztatják, lelkesítik.

III. Szervezési feltételek
A projekt időtartama: 8 hét (heti 2 foglalkozás)
Helyszín: osztályterem, Budavári Labirintus
Csoportosítás szempontjai: Kooperatív munkaforma, páros munka, lehetőleg heterogén párok kialakítása

IV. A projekt anyaga

A gyerekek feladata:
Mátyás király udvarának megjelenítése

1. A Budavári Labirintus megtekintése előtt az előzetesen kiosztott feladatok elkészítése párokban.
1. pár: Felkészül az itáliai reneszánsz témaköréből.
2. pár: Felkészül a reneszánsz magyarországi térhódításából
3. pár: Felkészül a reneszánsz építészet témaköréből
4. pár: Felkészül a reneszánsz irodalom témaköréből
5. pár: Felkészül a reneszánsz illem és viselkedés témaköréből
6. pár: Felkészül a reneszánsz zene témaköréből
7. pár: Felkészül a reneszánsz ruhaviselet témaköréből.

A kiosztott témakörökből a gyerekek gondolattérképeket készítenek, mellyel meg is ismertetik egymást.
1. Kirándulás a Budavári Labirintusba
2. Légy te Mátyás király krónikása! Készíts képet a tudósítás mellé!
3. Csörgődob és gyöngyös hajdísz készítése
4. Projektzáró nap: Az elkészült produktumok kiállítása.
Mátyás király udvarának megjelenítése.

A pedagógus feladata

 • Hogyan vezetem fel a projektet?
 • Milyen információkat, anyagokat és hogyan kapnak a gyerekek (szóbeli közlés, fénymásolatok, könyvek, atlasz stb.)
 • A tanévben a Nemzeti Tehetségnap alkalmából a Leonardo, a Géniusz kiállítás megtekintése előtt is projektekben készültünk fel, így a tárlatvezetés során már mindenki saját érdeklődési körének megfelelően kutakodhatott.
 • Motiváció: Személyes élményeim a Budavári Labirintus megtekintéséről. A labirintus térképének közzététele a gyerekek körében. A helyszín honlapjának www.labirintus.com megtekintése szövegértésóra keretében.
 • Milyen eszközöket kell biztosítanom?
  • filchart lapok, vastag filcek, olló ragasztó, festék, számítógép, könyv korabelit utánzó papír (égetett szélű A/4-es lap), íróeszköz, kéztörlő guriga, bőrhártya, gesztenye, ragasztó, apró kövek, gyöngyfüzér, karton, szalagok

V. Milyen módon veszek részt a munkában (frontális, majd egyenként, csoportonként, kívül maradok vagy bevonódok stb.)?
A páros munkák kiosztását követően segítőszerepet szeretnék betölteni. A Budavári Labirintus megtekintése előtt az ismeretközvetítő szerep elkerülhetetlen, majd ezt követően ismét segítő szerepben veszek részt.

VI. Milyen kérdéseket várok?
Segítségkérést, megerősítést a gondolattérképek készítésekor, a tudósítások megírásánál és a kézműveskedés során.

VII. Milyen kiegészítő forrásokat tudok biztosítani (könyvek, folyóiratok, szemléltető anyag, múzeum stb.)?
Filmek: Film Mátyás királyról
Könyvek: A legendás Kinizsi Pál, Mátyás és a reneszánsz
Zenék: Udvari zene
Külső helyszínek: Budavári Labirintus

VIII. Milyen variációs lehetőségei vannak a projektnek?
A következő projekt a történelem fordulópontjáról és annak hatásairól szólhat. 1526 - Mohács projekt

Tevékenység Módszer Eszközigény Időterv Szervezési feladatok
Ráhangolás:

A Budavári Labirintusban tapasztalt saját élményeim megosztása a gyerekekkel. A labirintus térképének közzététele. A Budavári Labirintus honlapjának megtekintése.


Beszélgetés, FOM22, ÖM23 Térkép fénymásolata, számítógépek internet-hozzáféréssel 30 perc
Előkészítés:

Előzetes feladatok kiosztása
Gondolattérképek elkészítése és bemutatása a vállalt témakörből.
1. pár: Felkészül az itáliai reneszánsz témaköréből.
2. pár: Felkészül a reneszánsz magyarországi térhódításából
3. pár: Felkészül a reneszánsz építészet témaköréből
4. pár: Felkészül a reneszánsz irodalom témaköréből
5. pár: Felkészül a reneszánsz illem és viselkedés témaköréből
6. pár: Felkészül a reneszánsz zene témaköréből
7. pár: Felkészül a reneszánsz ruhaviselet témaköréből.


Páros munka Filchart lapok, vastag filcek, olló ragasztó, festék, a Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Házának informatika és olvasóterme, Városi Könyvtárba való látogatás megszervezése 4×45 perc A Városi Könyvtárba való látogatás biztosítása

Felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy a munkából mindenki vegye ki a részét.

A gondolattérképek bemutatásakor a gyerekek motiválása, hogy egymásnak tegyenek fel kérdéseke


Kirándulás a Budavári Labirintusba Csoportonként feladatlapok Fénymásolt lapok, írószerek 1 nap Az utazás megszervezése
Légy te Mátyás király krónikása! Készíts képet a tudósítás mellé! ÖM Korabelit utánzó papír (égetett szélű A/4-es lap), íróeszköz 2×45 perc Krónika készítése a gyerekek munkáiból.
Kézműves-foglalkozás:
Csörgődob és gyöngyös hajdísz készítése
ÖM Kéztörlő guriga, bőrhártya, gesztenye, ragasztó, apró kövek, gyöngyfüzér, karton, szalagok 2×45 perc Időpont-egyeztetés a kézműves-foglalkozást vezető kolléganővel. A megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése.
Projektzáró nap: Mátyás király udvarának megjelenítése FOM, CSOM Az eddig elkészített produktumok, magnó, CD-lejátszó 1 nap
Kiállítás elkészítése a gyerekekkel, a királyi udvar megjelenítése.
Dokumentáció: fénykép,videofelvétel, reflexió

 

 


22 FOM - frontális osztálymunka
23 ÖM - önálló munka