Skip navigation

3. Többdimenziós tehetségmodellek: Mönks

A modell szerint a tehetség négy összetevőjét tovább bővítette:
  • Átlag feletti általános képességek: Vagyis magas szintű gondolkodás, fejlett képességek adott területen. Az elmúlt évek kutatásai szerint az igazán jelentős szellemi teljesítmények hátterében nem elsősorban a magas általános értelmesség áll, ehhez a további faktorok is elengedhetetlenek.
  • Speciális képességek: A Gardner-félecsoportosítás szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Az általános értelmesség és speciális szellemi képességek nagyrészt függetlenek egymástól.
  • Kreativitás: A problémahelyzetekben új megoldásokat találó, a szokásostól eltérő (divergens) gondolkodásmód.
  • Feladat iránti elkötelezettség: Motiváció a magas szintű teljesítményhez: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás stb.
  • Család, iskola és a társak.
2. ábra. Mönks tehetségmodellje