Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A fejlesztett tananyag célja, hogy a felsőoktatásban legyen lehetősége a hallgatóknak interaktív formában megismerni a cigányság történetét.
A moduláris rendszerben felépített tananyag öt 90 perces blokkban tervezi a szemináriumi munkát. A tananyag tartalmazza az adott modulra javasolt tevékenységek sorát és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat, melyek a hallgatók interaktív munkáját segítik.
A feldolgozáshoz a Cigányság története és társadalmi helyzete című ppt diasor ábráit javasoljuk. A feldolgozás során használandó mellékletek anyagai és a ppt a PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék honlapján elérhetők és letölthetők. (http://nevtud.btk.pte.hu/menu/21 )
Az egyes modulok az RJR modell szerint1 épülnek fel és kooperatív tanulásszervezéssel2 valósulnak meg.
A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, oktatók számára magyarázó szövegek stb.) a lábjegyzetekben találhatók.
 
 

1 Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 172-174.
2 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged 167.