Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A tananyag alapvető célja, hogy a felsőoktatásban megjelenjen a cigányság iskolázottságát és annak növelését támogató programokkal kapcsolatos témakör.
A tananyag feldolgozása során tartalmilag tudományos kutatások eredményeivel találkoznak a hallgatók, melyeket kooperatív tanulásszervezési módszerrel1 dolgoznak fel.
A témát 90 perces időkeretekre szabtuk, mely a szakirodalom bővítésével tetszőlegesen meghosszabbítható,vagy tovább differenciálható. A tananyagot alapvetően három modulra osztottuk, melyek koncentrikusan épülnek egymásra. Az első témakör a magyarországi cigányság iskolázottságával kapcsolatos alapvető szociológiai kutatások eredményeit, adatait összesíti. A második rész a cigányság iskolázottságát vizsgáló mélyebb kutatások (interjúkat és esettanulmányokat feldolgozó) eredményeit dolgozza fel, míg a harmadik rész a cigányság iskolázottságát támogató oktatási és ösztöndíjprogramok bemutatását célozza meg. A tananyag tartalmazza a feldolgozás lépéseit, a mellékletek pedig a javasolt szakirodalmat és/vagy azok internetes elérhetőségét.

1 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged, 167.