Skip navigation

2. modul: A magyarországi cigányság iskolázottsági helyzetének mélyebb vizsgálata

 
A modul célja a cigányság iskolázottságának részletesebb vizsgálata, különös tekintettel a hátrányokra, nehézségekre.
A megvalósítás lépéssora:
  • A témakört előzőleg kisebb témaegységekre bontjuk. Például: óvodai és általános iskolai helyzet, középfokú oktatás, felsőfokú oktatás. Ezek közül a csoportok véletlenszerűen választanak témát: különböző színű kis cetlikre írjuk a témákat és azok közül húznak.
  • A csoportok számára kiosztjuk a feldolgozandó anyagokat, szakirodalmi forrásokat (2. melléklet). A források feldolgozására minimum húsz percet hagyunk. A szakirodalmi forrásokat a következőképpen érdemes kiosztani: minden csoportban azonos szöveget dolgozzanak fel a tagok, vagyis a szakértői mozaik módszerét alkalmazzuk.
  • Az egyéni feldolgozás és jegyzetkészítés után a csoportban a tagok megosztják egymással a jegyzeteiket és kiegészítik egymás tudását. A tudás megosztása ekkor történhet szóforgóval, hogy mindenki egyenlő eséllyel vehessen részt a tudás kialakításában. A témaegységek szakértői feldolgozása után a tagok a tudás rögzítése céljából közös jegyzetet készítenek.
  • A csoportokban létrejött tudást mozgásos csoportforgó5 módszerrel osztják meg egymással a csoportok.
 
 

5 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged., 163.