Skip navigation

3. modul: Oktatáspolitikai környezet, támogató programok

 
A modul célja, hogy bemutatassa azt az oktatáspolitikai környezet, mely alapvetően befolyásolta a cigány/roma tanulók iskolai pályafutását. Továbbá célja, hogy a hallgatók tudást szerezzenek a magyarországi cigány/roma népesség iskolai sikerességét támogató programokról és azok hatékonyságáról.
A megvalósítás lépéssora:
  • Az adott témakört kisebb egységekre bontjuk. Például az egyik csoport az oktatáspolitikai változásokat dolgozza fel, a másik az óvodai és általános iskolai programokat, a harmadik a középfokon található programokat, míg a negyedik a felsőoktatási támogató programokat. Természetesen a csoportok témáit további alegységekre bontjuk és kiosztjuk a csoport tagjai között vagy ők maguk választanak.
  • Az anyagok feldolgozása és egyéni jegyzetek készítése után a csoportoknak készíteniük kell egy közös jegyzetet.
  • A közös jegyzetet az oktató segítségével a gyűjtés cetlivel6 módszerrel osztják meg egymással a teremben található táblán vagy nagyobb falfelületen. Azt, hogy egy csoport hány cetlit írhat, a feldolgozott anyag mennyiségéhez, a csoportok és csoporttagok létszámához igazítjuk, de lényeges, hogy minden csoport egyforma számú cetlit írjon, és ugyanígy a csoportokon belül pedig annyi cetlit írjanak, hogy minden tagnak jusson legalább egy. A gyűjtés szóforgó módszerrel történik. Az egyes cetliket egyenként ragasztják fel, és a felragasztás közben a csoportok egyik tagja - akinél az a cetli volt - elmagyarázza, hogy a csoportjuk mit írt a cetlire és az miért volt fontos információ számukra.
  • Miután minden csoport minden cetlije felkerült a táblára, összegezhetünk és reflektálhatunk az adott témakörre.
 
 

6 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged, 162.