Evolúció egy szex-, és szegmentspecifikus pigmentációs lókuszon

A melanogaster fajcsoport szexuális dimorfizmust mutat a pigmentációban, ami újdonság, mert még az azonos subgenusba tartozók (Pl. D willistoni) nemei sem dimorfak.

A bric-ả-brac (bab) lókusz szabályozza a dimorfizmust, amely két rokon transzkripciós faktort kódol, amelyek a pigmentáció represszorai. D. melanogasterben mindenütt kifejeződik, kivéve a hímek 5. és 6. szelvényében, ahol a doublesex hímspecifikus terméke és az Abd-B terméke gátolja. Az eredmény a represszió teljes hiányában koromfekete 5. és 6. szelvény a hím Drosophila melanogastereknél. A bab génnek a melanogasterben olyan kötőhelyi alakulhattak ki, amelyek kötik a hímekre jellemző doublesex, és az Abd-B fehérjéket.

A kvantitatív genetikai analízis szerint a bab lókusz variációi felelősek a nőstények pigmentációjában tapasztalható variáció 70 % -áért. Valószínűleg a bab lókusz szelekciója lehet a szexuálisan dimorf színezet alapja.

VANNAK KIVÉTELEK, AMIKOR bab LÓKUSZNAK SEMMI KÖZE AZ ABDOMEN PIGMENTÁCIÓJÁHOZ--MÉG SZEXUÁLISAN DIMORF FAJOKNÁL SEM