Hox-gének: descent with modification

Hox-gének felelősek az A/P-tengely specifikációjáért az egész állatvilágban, amiből az következik, hogy a morfológia félelmetes változatossága ellenére van egy alapvetően megegyező instrukciókészlet az állatvilágon belül – ez a legmeggyőzőbb „MÉLYHOMOLÓGIA” az állatvilágban. Darwin a címben szereplő, máig páratlanul jó evolúciódefiníciójának is cégérül szolgálhatnak.

A gének rendje is ugyanaz, és a gének közül a 3’ irányból haladva 5’ felé elhelyezkedőek fejeződnek ki egyre hátrébb a testtengely mentén. Funkciójuk szélsőségesen konzerválódott: a humán HOXB4 pl. helyettesítheti a Drosophila Dfd-t!

„Ha a Hox-mintázatok (patternek) ennyire uniformak, miért van egyáltalán különbség az állatok között?” - volt az alapkérdés.

Legalább 5 ok lehetséges, anyagunkban mindegyikre van/volt/lesz példa:

Pl. rovarok elülső szárnyainak különbözősége

Pl. Ubx-fehérje változása rovaroknál =>Dll-gént gátolja => potrohon rovaroknál nincsenek lábak

Pl. Ubx és abd-A gátolja Dll-t, de a hernyóknál a potroh egyes szelvényeiben Ubx és abd-A foltokban downregulálódik =>A3-A6 „proleg”

Pl. Crustaceák Antp-t, Ubx-t és abd-A-t minden torszelvény kifejezi => a 6 torszelvény nem specializált. Pl. 2. Insecták: ezen gének kifejeződési doménja eltér =>differenciált torszelvények. Pl. 3. kígyók csigolyáinak változásai

Pl. Hox-törzsfa

A Hox-gének kiesése „atavizmusokhoz” is vezethet, azaz hasonlósághoz egy korábbi evolúciós állapothoz: Pl. egérnél a Hoxa-2-/Hoxa-2- egereknél a 2. zsigeri ív 1. zsigeri ívvé transzformálódik, így stapes (és styloid cs.) nincsen, de +malleus, incus, o. tympanica és squamosa + egy rúdszerű porc, ami megfelel a therapsidák (emlősszerű hüllők) pteridoquadrat porcának