A testtervek és a testrészek diverzifikációja

A testtervek evolúciójával kapcsolatos régi kérdések:

A kiterjedt genetikai hasonlóság mellett hogyan fejlődhettek ki ennyire különböző állatok a közös Bilaterália-ősből?

Testterv és a szabályozás evolúciója (regulatory evolution) a központi témánk

Az engrailed szegmentációs gén expressziójának konzerválódása ízeltlábúakban

Minden ízeltlábúnak közös tulajdonsága a szegmentált/ízelt testterv.

Az engrailed szegmentpolaritást meghatározó gén sávokban expresszálódik az egyes szelvényekben az embriogenezis során a különböző ízeltlábúakban. Ez az azonosság azt jelzi, hogy szegmentális/ízenkénti engrailed gén expresszió egy konzerválódott állomás minden ízeltlábú és testvércsoportjuk, az Onychophorák fejlődésében.

A Drosophila sok szegmentációs génje igen speciálisan fejeződik ki!!!

Bicoid pl. új szerepben, ftz más csoportokban nem pair-rule, hanem Hox-gén, stb

A Drosophila sok szegmentációs génje igen speciálisan fejeződik ki! Bicoid pl. új szerepben, ftz más csoportokban nem pair-rule, hanem Hox-gén. A gének esetleg ugyanúgy fejeződhetnek ki, mint más fajokban, de szabályozásuk teljesen más lehet, pl. hunchbacket bicoid aktiválja, Triboliumban caudal. Elülső testtáj fejlődését nem bicoid (amely csakis Dipteráknál), hanem olyan gének, amelyek annak „targetjei” a Drosophilánál.

A Hox-gének kifejeződésének „elcsúszása” és a testszerveződés változása közötti párhuzamok ízeltlábúaknál

Az Ubx génexpresszió anteriorális határának eltolódása ízeltlábúakban

Az Ubx és abd-A proteinek kifejeződési doménjei a különböző ízeltlábú csoportok és onychophora/karmos féreglábúak esetében más és más. Az expresszálódó Ubx protein anterior régiója minden csoportban más szegmensben található. Minden esetben ez a határoló régió egy morfológiai átmenetet jelez a szegmentált és a függelék állapot között 32. ábra.

10.32. ábra - Az Ubx génexpresszió anteriorális határának eltolódása ízeltlábúakban. Az Ubx (kékkel) és abd-A (lilával) proteinek kifejeződési doménjei a különböző ízeltlábú csoportok és onychophora/ karmos féreglábúak testtervei alatt láthatóak. Az expresszálódó Ubx protein anterior régiója minden csoportban más szegmensben található. Minden esetben ez a határoló régió egy morfológiai átmenetet jelez a szegmentált és a függelék állapot között. A kék és lila sávok a myriapodáknál /soklábúaknál és az onychophoránál az Ubx- és abd-A-ról kifejeződő domének összességét jelzik. A=abdominális G=genitális Mx=maxilláris L=láb Lab=labiális/ ajaki Op= opisthostomális T=thorakális Tr=törzs. Ubx expresszió tükrözi a maxillopedia fejlődését rákokban

Az Ubx génexpresszió anteriorális határának eltolódása ízeltlábúakban. Az Ubx (kékkel) és abd-A (lilával) proteinek kifejeződési doménjei a különböző ízeltlábú csoportok és onychophora/ karmos féreglábúak testtervei alatt láthatóak. Az expresszálódó Ubx protein anterior régiója minden csoportban más szegmensben található. Minden esetben ez a határoló régió egy morfológiai átmenetet jelez a szegmentált és a függelék állapot között. A kék és lila sávok a myriapodáknál /soklábúaknál és az onychophoránál az Ubx- és abd-A-ról kifejeződő domének összességét jelzik. A=abdominális G=genitális Mx=maxilláris L=láb Lab=labiális/ ajaki Op= opisthostomális T=thorakális Tr=törzs. Ubx expresszió tükrözi a maxillopedia fejlődését rákokban


Az Ubx és abd-A proteinek expressziós doménjei a különböző rákcsoportoknál eltérőek. A legegyszerűbb rákok (Artemia) a tor szegmenseiben mutatnak Ubx kifejeződést. Más rákok esetében, amelyek egy, két vagy három pár specializált maxillopediával rendelkeznek a tor elülső szelvényeiben (kisebb tori végtagként jelölve), határozottan hátrébb van az Ubx expresszió hátsó határa 33. ábra.

10.33. ábra - Az Ubx és abd-A proteinek expressziós doménjei a különböző rákcsoportok alatt kékkel ill. lilával vannak feltüntetve A legegyszerűbb rákok (Artemia, felül) a tor szegmenseiben mutatnak Ubx kifejeződést. Más rákok esetében, amelyek egy, két vagy három pár specializált maxillopediával rendelkeznek a tor elülső szelvényeiben (kisebb tori végtagként jelölve), határozottan hátrébb van az Ubx expresszió hátsó határa. A kék és lila sávok a Maxillopoda és Malacostraca alosztályokban az Ubx és abd-A expresszálódó doménjeinek összességét jelölik. Mx=maxilláris Lab=ajak T=thorakális

Az Ubx és abd-A proteinek expressziós doménjei a különböző rákcsoportok alatt kékkel ill. lilával vannak feltüntetve A legegyszerűbb rákok (Artemia, felül) a tor szegmenseiben mutatnak Ubx kifejeződést. Más rákok esetében, amelyek egy, két vagy három pár specializált maxillopediával rendelkeznek a tor elülső szelvényeiben (kisebb tori végtagként jelölve), határozottan hátrébb van az Ubx expresszió hátsó határa. A kék és lila sávok a Maxillopoda és Malacostraca alosztályokban az Ubx és abd-A expresszálódó doménjeinek összességét jelölik. Mx=maxilláris Lab=ajak T=thorakális


A csáprágósok Hox génjeinek esetében sokkal több az átfedő expressziós domén, mint a többi rovarok, pókok esetében.

Néhány gén, például a lab és Dfd, megőrizte az expressziós mintázat határait a különböző ízeltlábúaknál, más gének, mint például a pb és az Antp, nem. A pb a rovarokon belül is igen különbözően fejeződik ki, a különféle szájszervekben is eltér.

Rovarokban a Hox3 (zen) és Ftz ortológok a fejben nem expresszálódnak. A rovar Hox3 extraembrionális szövetben fejeződik ki, míg az Ftz a szegmentációs gén.

Úgy tűnik, hogy rákokban a Ftz gén nem a Hox-szerű mintázat szerint expresszálódik, és a rákok Hox3-as expressziós doménjét eddig nem vizsgálták.

A rovarok, rákok, soklábúak / Myriapoda és csáprágósak anterior szegmensei alatt, a lab, pb, Hox3, Dfd, Ftz és Antp Hox gének expressziós doménjei láthatóak. A csáprágósok Hox génjeinek esetében sokkal több az átfedő expressziós domén, mint a többi csoportban. Néhány gén, például a lab és Dfd, megőrizte az expressziós mintázat ízeltlábúak közötti határait, más gének, mint például a pb és az Antp, nem. A pb a rovarokon belül is igen különbözően fejeződik ki, a különféle szájszervekben is eltér 34. ábra.

10.34. ábra - Hox gének kifejeződési mintázatai ízeltlábúak fejében An= antenna Ch= csáprágó Ic=interkaláris Md=mandibula Mx=maxilla Mxp=maxillopedia L=láb Lab=ajak Oc=szem Op=ophistoszóma Pp=pedipalp T=tor

Hox gének kifejeződési mintázatai ízeltlábúak fejében An= antenna Ch= csáprágó Ic=interkaláris Md=mandibula Mx=maxilla Mxp=maxillopedia L=láb Lab=ajak Oc=szem Op=ophistoszóma Pp=pedipalp T=tor


Rovarokban a Hox3 (zen) és Ftz ortológok a fejben nem expresszálódnak. A rovar Hox3 extraembrionális szövetben fejeződik ki míg a az Ftz a szegmentációs gén. Úgy tűnik,hogy rákokban a Ftz gén nem a Hox-szerű mintázat szerint expresszálódik, és a rákok Hox3-as expressziós doménjét eddig nem vizsgálták.

Hox gének expressziós mintázata gyűrűsférgekben

A Hox1, Hox2, Hox3, Hox4 és Hox5-ös expressziós domének a két gyűrűsféreg anterior szegmense alatt vannak feltüntetve. A polychaeta első kilenc szegmense (A régió) hasonló függelékekkel rendelkezik; a B régió minden szelvényén a függelékek eltérő morfológiájúak. A piócának nincsenek függelékei, de anterior szegmensei R és M régiókra különíthetőek. A gyűrűsféreg Hox gének nagy, átfedő doménekként expresszálódnak a polychaetákban (soksertéjűek) és piócákban, elsődlegesen az idegrendszerben. Az anterior határok általában nem konzerválódtak a piócák és gyűrűsférgek között, mivel a piócák expressziós mintázata hajlamos távolabbi anterior szegmensek felé csúszni.

Hox-gének kifejeződési doménjai és a gerincesek tengelyének kialakulása és mintázata

A tetrapodák axiális szerveződésének különbségei, az állatok Hox-expressziós doménjeinek eltolódásában mutatkozik meg.

A csigolyák a szomitákból alakulnak ki. A gerincoszlop különböző (a cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis és caudalis) régióihoz tartozó csigolyák száma gyakorta különbözik a gerincesek között. Az emlősöknél általános a 7 cervicalis csigolya, a madaraknál 13-25 a számuk, míg a kígyók 454 ún. precaudalis csigolyája is tkp. mellkasi csigolyának felel meg. A KÍGYÓNÁL TEHÁT NINCS NYAK-TÖRZS HATÁR, CSAKNEM TELJESEN „CSUPAMELL” ÁLLAT 35. ábra.

10.35. ábra - A végtagok elhelyezkedése és a testtagolódás szempontjából fontos Hox gének kifejeződési mintázatai

A végtagok elhelyezkedése és a testtagolódás szempontjából fontos Hox gének kifejeződési mintázatai
A végtagok elhelyezkedése és a testtagolódás szempontjából fontos Hox gének kifejeződési mintázatai


Mivel a Hox gének az A/P tengely különböző szintjein fejeződnek ki a gerinces embriókban és a Hox-gének ki nem fejeződése ill. ektopikus kifejeződése transzformálhatja egyik csigolyatípust a másikba, arra a következtetésre jutottak, hogy a Hox-gének kifejeződésének kombinációja meghatározza a különféle csigolyák morfológiáját. A feltételezést elfogadva következik, hogy különféle tengelymintázatok képezhetők, ha a Hox-gének kifejeződési doménjeit az A/P tengely mentén eltoljuk, mivel a Hox-szabályozta gének expressziós mintázata is ennek megfelelően változik. A testtengely morfológiája természetesen úgy is megváltozhat, hogy egy adott Hox mintázat mellett a target gének kifejeződése változik meg.

Az emlősök és madarak elkülönült nyaki és törzsi tengelyi régióval rendelkeznek. Nagyszámú Hox-gén kifejeződési mintázatának egérben és csirkében történő összehasonlítása után kimutatták, hogy a Hox-gének doménjei a csigolyák morfológiájával és nem számával párhuzamosan alakulnak az egyes testtájakon. Pl. a 6. paralóg csoport (pl. Hoxc-6) génjei a mellső végtag szintjén fejeződnek ki, ami egérben a 17-18, csirkében a 10-11 somita szintjén van. Ez azt is jelenti, hogy a Hoxc-6 anteriorális kifejeződési határa a nyak és a mellkas közé esik, vagyis a cervicalis és thoracalis csigolyák közé az egér, a csirke, a liba és a béka esetén, pedig a libának 17, a csirkének 14, a békáknak csak 3-4 nyaki csigolyájuk van.

Hasonlóan Hoxc8- elülső boundary torakális régió- HÁTULSÓ PONTOSAN A HÁTSÓ LÁB POZÍCIÓJÁBAN. A Hoxc8 szabályozó régiójának analízise megmutatta, hogy a különböző élőlényekben a Hoxc8 kifejeződések egymásnak megfelelnek, a csirke elem hátrébb fejezteti ki az egér gént, mivel a csirke mellkasa „hátrébb kezdődik”. Az elemek funkcionális diverzifikálódása az emlősök és madarak diverzifikálódásának idején történt, és a testtervek különbözőségét tükrözi

A thoracalis-lumbalis átmenet a Hoxa-9, Hoxb-9, Hoxc-9 gének kifejeződésével látszik összefüggni, de a paralóg csoport negyedik tagja a Hoxd-9 más doménban fejeződik ki. Ez fontos lehet, mivel a thoracalis-lumbalis átmenet nem általános a négylábúak között. Lehetséges, hogy a Hox-9 csoporton belüli gén expressziós doménjének eltolódása fontos lépés volt egy kevésbé egységes törzs kialakulása felé, ami a halaktól a négylábúak felé való átmenetben beláthatóan fontos.

Mivel a Hox expressziós domének nem a szomiták szintje, hanem az anatómiai határok szerint változik, vagy a Hox-gének upstream regulátor faktorai változtak meg a különféle gerincesekben és/vagy a Hox-gének válasza változott meg ugyanazon regulátor faktorokra. Az a tény, hogy a paralóg csoportok egyes tagjai máshol fejeződnek ki, mint a többiek, - egyes fajokon belül is - jelzi, hogy ugyanazon szabályozó faktorokra más válasz is lehetséges és arra utal, hogy a paralóg csoportokon belüli eltérő szabályozottság drámai változásokat okozhat a testtervben.