5.3. Blogkülső

A Láncvilág jelenleg is elérhető a http://blogregeny.com címen. A műfaji meghatározások mellett elsőként talán a forma tűnik fel az olvasónak, ahol az egyes írásbeli sajátosságokat mutatja többek között az iniciálé vagy a jól átlátható, bekezdéseket használó tagolás, illetve a blogok attribútumaként számon tartott hiperlinkek.

A blogot jobban megvizsgálva először az tűnhet fel a látogatónak, hogy a hozzászólási lehetőség helyett már a kész szöveg található meg a honlapon, amely nem ad esélyt további interakcióra. Ám ez közel sincs így: a pár éve létrehozott blogregény egy külön fórumot működtetett a rendszeres vagy alkalmi olvasói számára, akik bármikor hozzászólhattak a készülő részekhez, netán saját epizódokkal, ötletekkel egészíthették ki a folyamatosan formálódó alkotást. Ez a blogregények sajátossága. Az olvasó akkor kapcsolódik be, amikor szeretne, s ugyanígy saját maga dönt olyan kérdésekben is, hogy mikor hagy fel a blogregény olvasásával vagy szerkesztésével. Ha időközben kihagy néhány fejezetet, az is elképzelhető - a blogregények esetében itt jelenik meg legfőképp a linearitás megszakadása, eltűnése.

A regény két könyvből áll: első része az Exordium, második része pedig az Ezékiel. A könyveket elemezve látható, a cselekménysort fejezetekre osztották a szerzők, amik terjedelmükben leginkább egy novellának felelnek meg. A könyvbeli sajátosság mellett a blogírás jellemzői is megmutatkoznak, így megfigyelhetjük azt is, hogy az egyes fejezeteket mikor publikálta az oldal szerkesztője, azaz, mennyi idő telt el a legutóbbi rész és az aktuális rész nyilvánossá tétele között.

A blogokat a szétválasztható, kereshető információk is jellemzik. A „Keresés", illetve a „Frissítések" menüpontokszintén a linearitás megszakításához kapcsolódnak. Ha egy adott szövegrészlet érdekel bennünket, használhatjuk a keresés menüpontot, míg a frissítések esetében naprakészek lehetünk a regény aktuális állásából, melyről még igény szerint hírlevelet is kaphatunk. A „GYIK" menüpont különlegessége, hogy támpontot ad az újonnan bekapcsolódni vágyó olvasóknak, akik nem csupán a műfaj leírásáról olvashatnak, de annak működési hátteréről - például a blogmotorról, informatikai alapfogalmakról - vagy alapvető témájáról.

A szerző segít az értelmezésben, kijelöli a regény célját: „A témája a társadalom születése. Alapvető kérdésfelvetései: Hogyan születnek a társadalmak? Hogyan jönnek létre vallási csoportok egy születő társadalomban? Hogyan működik a teokrácia a társadalom fejlődésének kezdeti szakaszában?" Ez a témakifejtés nagymértékben meghatározza az olvasói és írói közeg mellett azt is, hogy az adott hozzászólóknak milyen témakörök mentén kell továbbírniuk a történetet, illetve azt is, hogy milyen nyelvezetet használhatnak a folytatás írásakor.