6. Végső bejegyzés

Az irodalom reflektál a nyelv változására (az újmédia jelenlétével együtt) többek között a hibrid műfajok létrehozásával. Ugyan ezek a reakciók sok esetben nem térnek el a posztmodern sajátosságoktól - nyelvi játék, humorosság megléte vagy szavak megújításai -, mégis érdemes vizsgálni ezeket az újonnan létrehozott műfajokat. Hiszen míg a vers és a regény hagyományhoz kapcsolódó fogalmak (van elképzelésünk arról, melyiknek mik a műfaji jegyei, hogyan néznek ki), addig az SMS és a blog, az újmédia megjelenésével létrejött formák, más műfaji kereteket kínálnak. Az SMS-nyelv sajátosságai a rövidítések, a terjedelem korlátoltsága, a központozás (teljes mértékű) elhagyása, illetve néhány esetben a mellékjelek mellőzése. A blogregény nyelvezete is szabadabb mint a hagyományos írott nyelv, sok esetben megengedi a köznyelvi formát, hiszen egy olyan műfajról beszélünk, amelynek tipikus vonásai a szabad hozzáférhetőség, a saját tematika és világ megkonstruálása, illetve a szabad, személyes témák bevonásának lehetősége.

A hibrid műfajok esetében gyakoribbak a jövevényszavak, technológiával kapcsolatos kifejezések (billentyűzár, tel...), mint a kanonizált posztmodern alkotóknál. Már maguknak a műfaji meghatározásoknak (SMS-vers és blogregény) köszönhetően beteljesül az állítás, mely szerint az irodalom reflektál a nyelv változásaira az úgynevezett hibrid műfajok létrehozásával.

A kutatás esetleges folytatásában felmerülhet a szerzőség kérdése mint probléma, elsősorban a blogregények, de nem mellékesen az SMS-versek esetében is. Hiszen a vizsgált blogregény egy név alatt fut, ám a szabad szerkeszthetőségnek köszönhetően számos ember gondolata, véleménye, ötlete is megjelenhet az egyes fejezetekben, amely a kiadás során problémákat jelenthet; mindezek mentén pedig az SMS-verseknél is fennáll a hivatkozás nélküli továbbküldés lehetősége.

Épp az ilyen jellegű továbbgondolási lehetőségek, illetve a diszciplínákat összevonó tanulmányok, elemzések miatt gondolom úgy, hogy a hibrid műfajokkal foglalkozni kell és foglalkozni érdemes. Akár kettő(műfaj)t - vagy többet keverve.