Skip navigation

Bevezetés – általános információk

A fejlesztett tananyag célja, hogy a felsőoktatásban legyen lehetősége a hallgatóknak interaktív formában megismerni a cigányság társadalmi helyzetét.
A moduláris rendszerben felépített tananyag négy, egyenként 90 perces blokkban tervezi a szemináriumi munkát. A tananyag tartalmazza az adott modulra javasolt tevékenységek sorát és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagokat, melyek a hallgatók interaktív munkáját segítik.
A feldolgozáshoz a „Cigányság története és társadalmi helyzete" című ppt diasor ábrái javasoltak. A feldolgozás során használandó mellékletek anyagai és a ppt a PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék honlapján elérhetők és letölthetők. (http://nevtud.btk.pte.hu/menu/21)
Az egyes modulok az RJR modell szerint1 épülnek fel és kooperatív tanulásszervezéssel2 valósulnak meg.
A kiegészítő információk (felhasznált irodalom, magyarázó szövegek az oktatók számára stb.) a lábjegyzetekben találhatók.

1Bárdossy Ildikó-Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla-Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs - Budapest, 172-174.
2 Arató Ferenc-Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. (3., bővített kiadás) Mozaik Kiadó, Szeged 167.