Irodalomjegyzék

Antalné Sz. Á. - Major É. (2010): Elmélet és gyakorlat. A bölcsész mentorok képzésének tartalma és keretei. In: M. Nádasi M. (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi el?készítése. II. kötet. A mentorképzés koncepciójáról. www.pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/ Utolsó letöltés: 2014. 08. 10.

Altrichter, H. - Posch, P. (1990): Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung. Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Arter, J. A. és mtsai (1995): Portfolios for Assessment and Instruction. ERIC Digest.

Bacsi, Zs. - Bátri, B. - Fazekas, K. - Sediviné Balassa, I. - Vidékiné Reményi, J. (2003) Új típusú értékelési módszerek a felsőfokú képzésben Számalk. Budapest.

Bábosik I. (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Braun J. (2008) : A rendszerszemléletű mentorképzés alapja. In: Szakoktatás, 6. 19-22.

Cs. Czachesz E. - Vidákovich T. - Zsolnai A (összeáll.): Portfólió készítése. Oktatási segédanyag tanárszakos hallgatók számára.
http://www.arts.u-szeged.hu/karunkrol/formai-tartalmi/portfolio-keszitese Utolsó letöltés: 2014.08.10.)

Dömsödy A. (2010): Tanárjelölt és pályakezd? pedagógusok támogatása, mentorálása. Szemletanulmány a 2005-2009 közötti magyar szakirodalom alapján. In: M. Nádasi M. (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája,a mentorképzés szakterületi el?készítése. II. kötet. A mentorképzés koncepciójáról. www.pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/? Utolsó letöltés: 2014. 08. 10.

Falus I. (2005): A pedagógusképzés vége. In : Buda A. - Kiss E. (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. A III. Kiss Árpád Emlékkonferencia el?adásai, Debrecen, 2003. november, Kiss Á. Archívum Kvt. - DE Neveléstudományi Tanszék, 231-241.

Falus I. - Kimmel M (2003): A portfólió. Oktatásmódszertani Kiskönytár I., Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

Fejes J. B. - Kasik L. - Kinyó L. (2009): Bevezetés a mentorálás kutatásába. In:
Iskolakultúra, 5-6. 40-52.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00138/pdf/2009-5-6.pdf Utolsó letöltés: 2014. 08. 06.

Herzog, W. (1995): Reflexive Praktika in den Lehrerinnen und Lehrerbildung. In: Beiträge zur Lehrerbildung 3.

Heuer, L. (2000): The Homeschooler's Guide to Portfolios and Transcripts. IDG Books Worldwide, Foster City.

Hobson, A. J. - Ashley, P. - Malderez, A. - Tomlinson, P. D. (2009): Mentoring beginning teachers: What we know and what we don't. In: Teaching and Teacher Education. 25/1 207-216.

Lord, P. - Atkinson, M. - Mitchell, H. (2008) : Mentoring and coaching for professionals:
a study of the research evidence.

http://www.tda.gov.uk/search.aspx?action=search&keywords/mentor&Go/Search
Utoljára letöltve: 2014. 08.10.

Janik, T. (2003): Zur reflexiven LehrerInnenbildung. In: Seebauer, R. (szerk.): Erste Schritte in die Unterrichtspraxis: Texte, Materialien, Berichte. Paido Kiadó, Wien-Liberec-Szeged.

Kimmel M. (2006): A tanári reflexió korlátai. In: Pedagógusképzés, 3-4. 35-49.

Korthagen, F. A. J. (2004): In Search of the Essence of a Good Teacher: Towards a More Holistic Approach in Teacher Education. In: Teaching and Teacher Education, 1. 77-98.

Kozma T. (1997): A nevelésszociológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

M. Nádasdi M. (2010): A közoktatási mentorképzés koncepciója - Nyitott kérdések. In: M. Nádasi M. (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája. A mentorképzés szakterületi előkészítése. II. Kötet. A Mentorképzés Koncepciójáról.
www.pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/? Utolsó letöltés: 2014. 08. 10.

Merlevede, P. E. - Bridoux, D. C. (2006): Mastering Mentoring and Coaching with Emotional Intelligence. Bancyfelin, Crown House Publishing Limited.

Novák I. (2005): Mit tanul a pályakezd?? In: Mentor, 7-9. 28.
http://www.mentor/tampont.hu/index.php?cikk/165 Utolsó letöltés : 2014-08-06.

Schön, A. D. (1983): The reflective Practitioner. How Professional Think in Action. New York.

Schwendenwein, W. (1989): Professionelles Handeln als Teil eines neudefinierten Professionskonzeptes. In: Erziehung und Unterricht 9. 574-587.

Smyth, J. (1989). Developing and Sustaining Critical Reflection in Teacher Education. In: Journal of Teacher Education. 2.

Walterowa, E. (2002): 46. svetovy kongres ICET "Teacher Education abd the Challenges of Change.". In: Pedagogika. 1. 98-101.

hu.wikipedia.org/wiki/Mentor Utolsó letöltés: 2014.08.10.