A szőrök mennyisége, mint mennyiségi jelleg

A szőrök mennyisége szép példája a mennyiségi jellegeknek (quantitative trait), amelyek folyamatos variációt mutatnak a populációban (ide tartozik még, többek között, a testméret, szervméret, élettartam). Sajátos, a kvantitatív jellegek vizsgálatára kifejlesztett technikák segítik az ún. QTL-lókuszoknak (quantitative trait loci) a felderítését, amelyek az ilyenfajta variációnak a hátterében állnak.Hasznos különbséget tenni ún. „kis hatású” („small effect”) gének (sokuknak összesített hatása eredményezi a variancia kis részét)

és „nagy hatású” gének között, amelyek közül egyesek hatása legalább a variáció 5-10%-áért felelős. A Drosophila szőrszámot sok gén befolyásolja, de kisszámú lókusz nagy hatása okozza a variáció túlnyomó többségét

Néhány QTL ismert szőrmintázatot formáló gén: scabrous, Delta- a proneurális klaszterek mintázatát, és a szintén QTL AS-C kifejeződését szabályozzák.

Mindhárom lókuszon a regulátor régió változásaira vezethető vissza a hatásuk, pl. AS-C-nél inszerciók, amelyek a szabályozó régióba ékelődnek, a Deltánál két mutáció a szabályozó szakaszokban

Szelekciós kísérletekben (kis-, és nagyszámú szőrt hordozó legyekre)- szintén „patterning” géneket azonosítottak, hasonló volt a finomanalízis eredménye is.

ÁLTALÁBAN SOK LÓKUSZ KÖLCSÖNHATÁSA FIGYELHETŐ MEG AZ OLYAN EGYSZERŰ JELLEGEKNÉL IS, MINT AZ ÉRZÉKSZŐRÖK SZÁMA. MIVEL AZ AZONOSÍTOTT GÉNEK ÁLTALÁBAN SZABÁLYOZÓ HÁLÓZATOK ELEMEI, HATÁSUK RENDSZERINT NEM ADDITÍV. A KOMBINATORIKUS KÖLCSÖNHATÁSOK ITT IS, MINT OLY SOK HELYEN, FONTOS SZEREPET JÁTSZANAK AZ EVOLÚCIÓBAN.