Áttörés a fejlődésbiológiában — A Drosophila korai fejlődésének analízise

Elsősorban Ed Lewis-nek az ötvenes években (ld. Hox-gének, következő fejezet) az Egyesült Államokban, valamint Christiane Nüsslein-Vollhard és Erich Wieschaus-nak a hetvenes évek végén Németországban megkezdett kísérletei nyomán indultak meg azok a kutatások, amelyek azokra a génekre irányultak, amelyek a Drosophila melanogaster testtervének kialakításában részt vesznek, és a pozícionális értékek kialakításának letéteményesei 10. ábra. A legtöbbjüket azon az alapon találták meg, hogy fontos szerepet játszottak az embriók és a felnőtt állatok szegmentális mintázatának kialakításában. Ezekből a kutatásokból sarjadt ki a modern molekuláris genetikának az a tudománytörténeti jelentőségűnek bátran nevezhető forradalma, hogy az állatvilág jelentős része ugyanazt a nagyon konzervált molekuláris rendszert használja a pozícionális értékek „jegyzésére” a sejtekben a test hosszanti tengelye mentén, és a gének közül néhány a gerincesek végtagjainak kialakításában is részt vesz. A rendszerről a későbbiekben dióhéjban lesz szó, az érdeklődők a részleteket fejlődésbiológia könyvekben megtalálják.

10.10. ábra - Nüsslein-Vollhard, Wieschaus és Lewis, az 1995-ös orvosi Nobel-díj jutalmazottjai

Nüsslein-Vollhard, Wieschaus és Lewis, az 1995-ös orvosi Nobel-díj jutalmazottjai


A fejlődésgenetikai analízisének az a lényege, hogy bizonyos mutánsok fejlődésének megváltozásából következtetünk annak a génnek a normális funkciójára, amelyben a mutáció történt.

Az A/P tengely kialakulását szabályozó hierarchia és főbb sajátságai Drosophilában:

  1. Anyai transzkripciós faktorok grádiense alakul ki

  2. A gap gének transzkripcionálisan aktiválódnak és keresztbe szabályozzák egymást

  3. Az egyes pair-rule sávok kialakulását az anyai és gap fehérjék szabályozzák

  4. A pair-rule és szegmentpolaritási gének pontos kifejeződését más pair-rule és szegmentpolaritási gének szabályozzák 11. ábra

    10.11. ábra - Különféle génkészletek egymásra következő kifejeződése alakítja ki az A/P tengelyt. A megtermékenyítés után az anyai géntermékek transzlálódnak, és pozicionális információt biztosítva aktiválják a zigotikus géneket. A gep (gap=rés) gének regionális különbségeket definiálnak, amelyek a pair-rule (=pár szabályozó) gének periodikus mintázatává transzformálódnak. A pair-rule gének definiálják a paraszegmenteket. A szegmentpolaritási gének munkálják ki a szelvények mintázatát, majd a homeotikus szelektor gének határozzák meg a szelvények egyediségét

    Különféle génkészletek egymásra következő kifejeződése alakítja ki az A/P tengelyt. A megtermékenyítés után az anyai géntermékek transzlálódnak, és pozicionális információt biztosítva aktiválják a zigotikus géneket. A gep (gap=rés) gének regionális különbségeket definiálnak, amelyek a pair-rule (=pár szabályozó) gének periodikus mintázatává transzformálódnak. A pair-rule gének definiálják a paraszegmenteket. A szegmentpolaritási gének munkálják ki a szelvények mintázatát, majd a homeotikus szelektor gének határozzák meg a szelvények egyediségét


Általános tanulságok a szegmentációs gének tanulmányozásából

Az elsődleges és másodlagos mezők génkifejeződésének logikája

A fejlődést szabályozó mechanizmusok maguk is evolúciós termékek, így tükrözik az őket létrehozó evolúciós folyamatokat.

A regulációs hierarchiák architektúrájára, a génexpresszió mechanizmusaira és a celluláris mezők felosztására, valamint a toolkit gének szabályozó szerepére három fontos szabályszerűség állapítható meg:

1. A növekvő embrió fejlődése térben és időben rendezetten, sorban megjelenő koordinátarendszereken múlik

2. Az egyes gének cisz-regulátor elemeinek modularitása lehetővé teszi a génkifejeződés tér- és időbeli finomszabályozását => különböző kontextusokban specifikus funkciója lehet az egyes géneknek

3. A térbeli mintázatok kombinatorikus szabályozás termékei

A fentiekhez a lehető legszervesebben kapcsolódik a regulatory evolution eszméje, amelyről a következő fejezetben lesz részletesen szó, elsősorban a szekvencia oldaláról megközelítve a most tárgyalt elveket.