Darwin: a Szintézis

Darwin: „ It is generally acknowledged that all organic beings have been formed on two great laws – Unity of Type and Conditions of Existence”.

Szerinte a „típus egysége” a közös ősnek köszönhető, a csodás alkalmazkodásokat a „létezés körülményeihez” a természetes szelekcióval lehet megmagyarázni. Koncepciójának a „descent with modification” elnevezést adta – tkp. ez az evolúció (máig nincsen jobb definíciója az evolúciónak).Az embrionális és lárvális struktúrák homológiái bizonyítékok a „descent with modifications” eszme mellett. A „típustól” eltérő adaptációk, amelyek segítik az adott körülmények közötti túlélést későn fejlődnek ki az embriónál.

Tehát már Darwin is két szemszögből tekintett a „descent with modification” eszmére: hangsúlyozni lehet a közös eredetet, de a módosulásokat is a homológ struktúrák esetén

Evolúciós embriológia

Ha módosulás volt, hogyan változott meg a fejlődés a változatos adaptív struktúrák létrejöttekor?

Darwin elmélete nyomán átalakult az összehasonlító embriológia.Maga Darwin Johannes Müllertől ismeri meg von Baer törvényeit 1842-ben– ekkor érti meg az embriók hasonlóságának jelentőségét:a hasonlóságok egyértelműen a közös ős mellett szólnak!

Már Darwin előtt használtak embriókat klasszifikációs célokra: sokaknak feltűnt, hogy kacsakagyló lárvája csaknem megegyezik egyes rákok lárváival, Darwin számára egyértelművé vált, hogy ha ilyen lárvái vannak, akkor az állat nem lehet kagyló! Még a feltétlen tekintélynek számító Cuvier is hibázott! Darwin, a terület szakértője ünnepli a felfedezést. 9. ábra

9.9. ábra - Kacsakagyló és lárvája

Kacsakagyló és lárvája


Darwin evolúciós szellemben értelmezi von Baer törvényeit, és paradigmát teremt: a csoportok közötti rokonságot közös lárvális és embrionális formák alapján lehet felfedezni.

Kowalevsky (1871) felfedezése mai szemmel is átütő jelentőségű: a tunicaták lárvájának vannak zsigeri ívei, csőidegrendszerük van, és szerveiket hasonlóan képzik, mint az Amphioxus. Tehát ezek a furcsa, felnőtt formáik alapján az addigi kategóriákba alig-alig besorolható lények Chordaták! Nem pl. puhatestűek…10. ábra

9.10. ábra - Zsákállat és lárvájának metszete

Zsákállat és lárvájának metszete


Darwin megjegyezte azt is, hogy vannak szervek, amelyeknek a felnőtt egyedben már nincsen jelentőségük, de bizonyítják rokonságukat másokkal. Pl. sziláscetek embrióinak fogai, vakondembriók szemei, kígyóembriók végtagjai, stb 11. ábra

9.11. ábra - Csökevényes szervek.

Csökevényes szervek.