A fül csontjai

Az elsődleges állkapocs izület megvan a felnőtt halaknál, hüllőknél, és az emberi embriónál is. A dúcléc sejtjei alakítják ki a porcos állkapcsi ívet, amelynek felső része a palatoquadratum és alsó a Meckel-féle mandibula porc. Az első és második arckoponya ív közötti dúcléc sejtekből alakul ki a hiális ív, ill. ezt követik a branchiális (4-6) ívek.

Az emlősöknél az elsődleges arckoponya ívek módosultak, és egy részük hallócsontokká transzformálódik: kalapáccsá (malleus), kengyellé (stapes). [Az üllő (incus) a II. ívből származik.] A hallócsontocskák belépnek a középső fülbe és átviszik a hangot a fenestra ovális (belső fül) a dobhártyáról 8. ábra.

9.8. ábra - A hüllők állkapocscsontjainak fülcsontokká transzformálódása emlősökben

A hüllők állkapocscsontjainak fülcsontokká transzformálódása emlősökben