Vezetésem alatt elkészült diplomamunkák 2004-2017

 

 

 

[1] Markovics Ákos kémia szakos hallgató – 2004; „Fizikai számítások és becslések a vitorlázó repülésben

[2] Kukel Gábor levelező fizika szakos hallgató – 2007; „Bevonatok vizsgálata ködfény-kisüléses spektrometriával

[3] Fábián Zoltán fizika szakos hallgató – 2007;A földhő, a kőzethő és a melegvizű források különböző energetikai célú felhasználása

[4] Gonda László levelező fizika szakos hallgató – 2008; Elektronikai hulladékok gyűjtése, felhasználása”

[5] Schuller Tibor levelező fizika szakos hallgató – 2008; Szelektív hulladékgyűjtés

[6] Garas Mariann levelező fizika szakos hallgató – 2009; A szélenergia felhasználása a Bakonyban (Szápár)

[7] Kisbenedek Katalin levelező fizika szakos hallgató – 2009; Az energetikai célú faültetvények termesztésétől a tüzelés útján történő felhasználásának teljes rendszeréig

[8] Tiffán Dóra Hulladékgazdálkodási szakos hallgató – 2009; „Komposztálás”

[9] Agócs Ágnes biológia-környezettan tanárszakos hallgató – 2010; A jövő (2010-2030) újabb generációs atomerőművei

[10] Mengyán Tamás környezettudományi szakos hallgató – 2010; A nyári napenergia által szolgáltatott hőmennyiség hosszú időtartamú tárolása és felhasználása

[11] Ujfalusi Máté informatikus-fizika szakos hallgató – 2010; Napterek

[12] Kander Dávid környezettudományi szakos hallgató – 2011; Szélerőművek által termelt villamos energia tárolásának lehetséges módszerei”

[13] Balogh Dóra környezettan szakos hallgató – 2011; A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékainak aktivitás leltára

[14] Bősz Miklós Informatikus fizika szakos hallgató – 2011; A napsütés síkkollektorral és a vákuumcsöves kollektorral történő eltérő hőhasznosításának elemzése

[15] Mengyán Tamás környezettudományi szakos hallgató, MSc – 2012; „Kisebb önálló lakóépület, jelenleg elvárt komfortfokozatának biztosítása fenntartható módon, minimális környezetterheléssel”

[16] Csetényi Orsolya fizika - környezettan tanári szakos hallgató, MSc – 2015; „Elektronikus tananyag az OFI „A” kerettanterv szerinti 9. osztályos kísérleti tankönyvének „Energia” fejezetéhez”

[17] Kovács Ferenc fizika szakos hallgató, MSc – 2015; Metanolgazdaság mint a fosszillis, a nukleáris és a kimeríthetetlen energiaforrásokra alapozódó elektromos energiatermelés összekapcsolása”

[18] Kovács Ferenc fizika szakos hallgató, MSc – 2015; A P2G és a metanolgazdaság. A nagyléptékű nukleáris és szenes erőművek fenntarthatóságának lehetősége”

[19] Káldi Bernadett fizika szakos hallgató, MSc 2016; „Korunk hétköznapi eszközeinek ismertetése a középiskolában és a felsőoktatásban tanított fizika alapján.”

[20] Kálmán Ivett fizika szakos hallgató, MSc – 2016; Az autonóm ház”

[21] Kovács András fizika szakos hallgató, BSc – 2016; Fix telepítésű és forgatott napelemes rendszerek elektromos teljesítményének, elektromos energia termelésének összehasonlító vizsgálata”

[22] Kopa Csaba fizika szakos hallgató, BSc – 2017; „A maphőerőművek fizikája”.

[23] Német András közgazdász BSc szakos hallgató (témavezető Fodor Péter) – 2016; „A magyar startupok sikerének kulcs faktorai”

 

Dr. Német Béla

2022. június 20.