Skip navigation

Bevezetés

A jegyzet egy olyan képzési programcsomaghoz kapcsolódhat, amely az inkluzivitással kapcsolatos pedagógusképzésnek az egyik kiemelt területe – az inkluzív pedagógiai környezet kialakítása a mindennapi gyakorlatban. A kooperatív tanulásszervezés paradigmája és gyakorlata egy olyan modell, amelynek a segítségével a tanulásközpontú és egyben inkluzív megközelítést a hallgatók értelmezési horizontjára lehet emelni, akár mindjárt a képzés elején.

A tevékenység-modulok során a tanulásközpontú és inkluzív tanulásszervezési struktúrák felfogásáról, kialakításáról, a kooperatív tanulásszervezésről tanulnak a hallgatók, egész pontosan ezen a területen mozgósítják és fejlesztik különböző kompetenciáikat.

Attitűdfejlesztésükről az élményközpontú, produktív és reflektív tanulási folyamat gondoskodik, amikor is átélik, elemzik, tervezik, reflektálják a kooperatív struktúrákra épülő tanulási folyamatokat, kifejezetten a tanulási kommunikáció inkluzivitása szempontjából.

Ismereteik adaptív módon bővülnek részint szakmai források feldolgozása által: olvasás, értelmezés, jegyzetelés, ábrázolás, gyakorlati alkalmazás, reflektálás; valamint a mozgásba hozott gondolkodási képességek minél szélesebb repertoárja révén: ötletelés, osztályozás, analizálás, szintetizálás, problémamegoldás stb. Ismereteik bővülnek nemcsak akadémikus értelemben, hanem önmagukról és társaikról is, vagyis saját és társaik személyes és szociális kompetenciáinak állapotáról is élményeket, tapasztalatokat, ismereteket szereznek.

Képességeikre közvetlen és irányított reflexiót is kapnak, illetve folyamatosan jelen levő partneri segítséget – így kapnak eredményességi visszajelzést teszt alapján a megértésükről, visszajelzést az általuk tervezett és lebonyolított kooperatív folyamatról, továbbá személyes és szociális kompetenciáik állapotáról. Két dimenzióban biztosít a program visszajelzést a résztvevőknek – a kooperatív struktúrák által generáltan, valamint egy közös produktum (közösen tervezett kooperatív tanulási folyamat) dimenziójában.

A cél, hogy a kooperatív diskurzus szempontjai, alapelve, struktúrái beépüljenek a résztvevők szakmai értelmezési horizontjába, mint egy garanciális elem a tanulásközpontú és inkluzív tanulási folyamatok generálására, s a lezajlott tanulási folyamatok ösztönözzük őket a további elmélyülésre a témával kapcsolatban.

A jegyzet a képzési program egyes szakaszaihoz kapcsolódva mutat be képzési modulokat, egy fejlesztési-logikai ív mentén, az RJR modell (Bárdossy és tsai 2002: 171-196.) pilléreit is figyelembe véve. Ez lehetővé teszi, hogy valaki akár sorvezetőként a jegyzet segítségével fejlesszen ki egy kurzust, vagy képzési programcsomagot a témához kapcsolódóan. Illetve a moduláris felépítés azt is lehetővé teszi, hogy akár meglévő programba illessze valaki a modulokat, vagy azok elemeit.

A jegyzet alapvetően két forrásműre támaszkodik hivatkozásaiban, azonban a hivatkozott művek szakirodalma, valamint a jegyzethez kapcsolt ajánlott irodalom, lehetőséget ad elmélyülésre a témában.