4.2.1. A Rákóczi fejedelmek családfája

Korai őstől származtatjuk a Rákóczi fejedelmek családfájának bemutatását is. Kevés család van a magyar történelemben, amely olyan gyorsan emelkedett föl a legnagyobbak közé, majd alig több mint egy század múltán egyik ágon olyan hirtelen tűnt el, mint a Rákócziaké.

A család az 1300-as években a Bogát-Radvány nemzetségből eredő középnemes, később uralkodó család, neve a Rákóc településre utal. A 17. század elején tűnt föl Felső- Magyarország tekintélyes családjai között, és a 18. század első évtizede végén, amikor a Rákóczi- szabadságharc leverése után a száműzetésbe kényszerült Rákóczi Ferenc elhagyta az országot, véget ért a Rákócziak szereplése a magyar történelem színpadán.

Az alig száz év alatt a családból öten viselték az erdélyi fejedelmi címet, azaz mindvégig meghatározói voltak a korszak politikájának. Uralkodói család volt, nem csupán a választás okán, de mentalitásukat tekintve is. Valamennyien bőkezű támogatói voltak a művészetnek, tudománynak, hű fiai az egyháznak, akár a I. Rákóczi György fejedelem reformátusságát, akár II. Rákóczi Ferenc katolikusságát tekintjük.

A család kimagasló személyiségei: Rákóczi Zsigmond, I. Rákóczi György, II. Rákóczi György, I. Rákóczi Ferenc, II. Rákóczi Ferenc, Lorántffy Zsuzsanna, Báthory Zsófia, Zrínyi Ilona. A család története másfél százados történelmi szereplés után a 18. században II. Rákóczi Ferenc halálával leáldozott. Férfiágon 1756. június második felében, leányágon 1780. július 8-án halt ki II. Rákóczi Ferenc fejedelem ága. Nővére, Rákóczi Julianna leszármazottjaiban élnek tovább a Rákóczi-utódok. Férjétől, Graf Ferdinand Gobert Aspremont-Lynden von Reckheim, vagy magyarosan Aspremont Ferdinánd gróftól hét gyermeke született. Gudenus János József: A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában című kötetében a legújabb kutatásai alapján 1300 utódot (elsősorban német, magyar, angol, lengyel, svéd, spanyol, cseh, horvát családot) gyűjtött össze, s közülük néhány portrét be is mutatott.

 

 

 

13. A Rákóczi fejedelmek családfája

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak