Skip navigation

BEVEZETÉS

A tananyag az intézményes és nem-intézményes nevelés egyes aktuális és megoldandó feladatait tárgyalja, hazai és nemzetközi vetületben, olyan szempontok bevonásával, mint a nevelés (pedagógiai) antropológiai megközelítése, a téma történeti-filozófiai előzményei és kapcsolódásai más tudományterületekkel (Nem szól, például a kollégiumi nevelésről vagy a gyermekotthoni nevelésről.)

Az interaktív tananyag a szerepek felől is rátekint a nevelés világára, kitér a nevelő- és a tanulószerepre, a nevelés stílusaira és a témát nemzetközi valamint összehasonlító megközelítésben is tárgyalja, emellett a nevelést intézményi megközelítésben is értelmezi.

A jegyzet interaktivitását egy lényegében lineáris felépítésű szöveg adja ­- elektronikus környezetben.  Az ugrópontok, például az egyes fogalmak tárgyalásakor vagy a feladatok összefűzésével vagy a néhol előforduló forrásszövegek előhívására, vagy az említett szervezetek, illetve mérések (pl. PISA) honlapjaira utaló linkek beépítésével szolgálják az interaktív feldolgozást.

A tananyag kitér a hazai és nemzetközi törekvések bemutatására a minőségi intézményes nevelés biztosítására azzal a céllal, hogy a tanárképzésben és a tanártovábbképzésben tanulók megismerkedjenek a kontextussal és néhány újabb szemponttal gazdagodjanak.

A szerző