Kriptikus variáció - rejtett potenciál a morfológiai evolúcióhoz

Sevenless tirozin kináz receptor és DER EGF-receptor mutációja szem felületének durvaságát okozza- a jelátviteli útvonalak „megzavarodnak”. Különböző genetikai hátterű vad törzsekbe víve a mutációkat- fenotípusok széles skálája jelent meg: megjelent erősítés (enhancement), de szupresszió is. Bizonyos hátterek még kombinációjuk hatását is elnyomták.

Hasonló megfigyelések homeotikus géneknél is: komoly variáció van a háttérben, amely csakis akkor kerül elő, ha genetikai, vagy egyéb zavar áll elő a rendszerben:

„kriptikus variáció”-- a jelleg, amely változó háttér előtt is ugyanolyan: „kanalizált”- vagyis sztázisban van, amit beállt interakciók rögzítenek - ha borul a rendszer mutáció miatt, felfedődik a variáció.

Waddington: Ubx fenokópiáit szelektálta éterrel. Idővel öröklődő variáció Ubx kifejeződésében—bizonyos cisz-regulátorok miatt volt a légy éterérzékeny, amelyek könnyebben „elengedik” a kötő Ubx-fehérjét (4. ábra).

12.5. ábra - A cisz-regulátor elemek evolúciójának négy alapvető módozata (TF: transzkripciós faktor; Δ: mutáció; R: represszor)

A cisz-regulátor elemek evolúciójának négy alapvető módozata (TF: transzkripciós faktor; Δ: mutáció; R: represszor)


  1. Tanulságok:

  2. 1. A jelleg genetikai determináltságának bonyolultsága befolyásolja evolúciójának lehetőségeit - kevés génnel szabályozott jellegeknél eleve kevés lehetőség =>komoly párhuzamok

  3. 2. Akkor is lehetnek párhuzamok, ha többféle mód van ugyanazon mintázat elérésére (parallel evolúció)

  4. 3. A pleiotróp gének divergenciája a génreguláció változásaival kapcsolatos---pl. különböző színű testrégióknál

  5. 4. Bizonyos gének (bab) inter- és intraspecifikus variációt mutatnak=> ÉSSZERŰ EXTRAPOLÁLNI, HOGY A FAJON BELÜLI ÉS FAJOK KÖZÖTTI, A DIVERGENCIA ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ VARIÁCIÓ FELELŐS AZÉRT A NAGYOBB SKÁLÁJÚ EVOLÚCIÓÉRT, AMIT A MAGASABB TAXONOKNÁL MEGFIGYELHETTÜNK