A neandervölgyi ember genomjának kutatása

A neandervölgyi ember genomjának kutatása (A fejezet összeállításában extenzíven felhasználtuk Dr. Putnoky Péter előadásának anyagát)

Fajunk, a Homo sapiens nagyon fiatalnak számít. Az elfogadott nézetek szerint közvetlen őseink körülbelül 200.000 évvel ezelőtt indultak diadalútjukra Kelet-Afrikából. Ez alatt az evolúciós időskálán szempillantásnyi idő alatt népesítette be fajunk a Földet és érte el páratlan sikereit, amelyek legalábbis jelentős részben már a modern embereket megelőzően is jelen lévő komplex biológiai sajátságokra vezethetők vissza: a nagy agyméret, a kétlábra emelkedés, a koponya és végtagok módosulásai biztosan elősegítették sikerességünket.A csimpánzgenom kutatása alapján őseink elválása kb. 4,5-6 millió éve történhetett, ez jórészt tükröződik DNS-ünk különbségeiben. A molekuláris és számítógépes analízis kimutatja, a genom mely változásai jöttek létre szelekciós nyomásra, ill.mely genomegységek evolúciója volt rendkívül gyors (lásd később).A csimpánztól való elválásunk 4,5- 6 millió évéből azonban csak legfeljebb néhány százezer év telt el, mióta a "modern ember" elvált a többi vonaltól, és a mai értelemben elvontan gondolkodó, beszélő, átütő manualitású lénnyé vált. Mi az, ami ide vezetett? Mik azok a változások, amik Homo sapienssé tesznek bennünket, nem pusztán "emberfélévé". A kérdések megválaszolásához kulcsjelentőségű a Homo neanderthalensis, a neandervölgyi ember tanulmányozása.(Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokan vitatják a Homo neanderthalensis faj rendszertani státusát, de mondanivalónk lényegét ez a vita (talán) nem érinti)

2.3. ábra - Mai ember, és egy modern, genetikai adatok felhasználásával készült rekonstrukció egy európai neandervölgyi gyermekről

Mai ember, és egy modern, genetikai adatok felhasználásával készült rekonstrukció egy európai neandervölgyi gyermekről


.

A neandervölgyi ember kulcsponti jelentőséggel bír, több féle oknál fogva: ez a faj a legutóbb kipusztult rokonunk, ráadásul eltűnésének ideje olyan közeli (kevesebb, mint 30000 éve történt), hogy DNS-e megmaradhatott, radásul kb. 50.000 évet a Közelkeleten, 6000 évet Európában együtt élt a modern emberrel, így viszonyuknak az is fokmérője lehet, hogy mennyire volt géncsere a két faj között.

A neandervölgyi emberrel kapcsolatos ismereteink egészen a legközelebbi múltig az ösmaradványokból (csontokból, tárgyaikból, feltárt lakhelyük vizsgálatából) eredtek. A "tipikus" neandervölgyi ember 400.000 éve jelent meg, 30. 000 évvel ezelőtti eltűnéséig számos formája kialakult. Fénykorában elterjedt volt Európában, Kelet-Ázsiában egészen le Dél-Szibériáig, és a Közel-keleten, ahol már 80.000 éve találkoztak először az Afrikából kivándorló "modernekkel". Új perspektívát nyitott a kutatásokban a molekuláris genetikai megközelítés, amely eleinte a mitokondriális genom, majd a legmodernebb módszereket felhasználva a teljes genom mind nagyobb részének analízisét tűzte ki célul. Mind a mitokondriális, mind a teljes genom analízis arra mutat, hogy az elválás a neandervolgyi-, és modern ember vonalai között 3-700.000 évvel ezelőtt történt Afrikában, majd (kissé leegyszerűsítve)a neandervölgyihez vezető vonal Európába jutott, a modern ember vonala pedig Afrikában fejlődött tovább. Az Európában kb. 40.000 éve feltűnő modern emberek már "mindent tudnak" ami ránk jellemző (az elme forradalma a jelek szerint már legalább72.000 éve lejátszódott, Afrikában már ekkorról vannak barlangfestmények, egyedi tárgyak és díszek), a neandervölgyiek párhuzamosan fejlődtek Európában, művészetük a jelek szerint volt, hogy beszéltek-e, máig vitatott.

A neandervölgyi-modern emberi-csimpánz genom összevetésével tehát sok,(legalábbis filozófiai szempontból) égetően fontos kérdésre kaphatunk választ: Mi változott genomunkban, mióta elváltunk a főemlősöktől? Mi változott genomunkban, mióta elváltunk neandervölgyi testvéreinktől?Konkrétan mely géneknek tulajdoníthatunk jelentőséget bizonyos sajátságaink kialakulásában?

Meghaladja jegyzetünk kereteit, hogy részletezzük azt a félelmetes szellemi és technikai arzenált, amit bevetettek a neandervölgyi ember genomjának rekonstruálására, referenciagenomjának előállítására.Itt csak megemlékezünk néhány nehézségről, amikkel a genomi DNS előállításakor és elemzésekor találkoztak, és felsorolunk néhány módszert, amelyekkel operálva eredményeiket elérték. A kutatások fő zászlóvivője a lipcsei Pääbo-féle laboratórium, de látványos eredményeket értek el több vezető amerikai laboratóriumban (a Yale és a Harvard Egyetemen) is.

Komoly problémát jelent, hogy

Szépen gyümölcsözött a jó mintaválasztás akkor is, amikor a két faj, a Homo sapiens és a Homo neanderthalensis közötti génáramlást vizsgálták. A két faj hosszú időt töltött el együtt a világ több részén, és mindig is izgalamas kérdés volt, hogy vajon keveredtek-e? A mitokondriális genomok alapján a kutatók inkább a NEM felé hajlottak, de miután a mitokondriumok csakis anyai öröklődésűek, genomjuk analízise nem volt perdöntő ebből a szempontból. Az ilyen irányú vizsgálatoknál perdöntőnek bizonyult, hogy, nagyonis megalapozottan, feltételezték hogy az Afrikán kívüli területeken, ahol a két faj együtt fordult elő, a genomokban több jelének kell lennie a keveredésnek. Miután az ázsiai, európai genomok ténylegesen jobban mutatták a keveredés jegyeit, sőt, a kelek-ázsiaiak kb. hasonló mérvű génáramlást tükröztek, mint az európaiak, így feltehető, hogy a keveredés még azelőtt történt, hogy a modern ember intenzíven kirajzott Kelet-Ázsia irányába. A géncsere maximális mértékét 4%-osra becsülik.

2.5. ábra - Génáramlás a neandervölgyi ember és a modern ember között. Az adatok szerint az afrikaiakkal a neandervölgyiek nem keveredtek.(középen oldalt: neandervölgyi ember,felül modern emberek: franciák, han kínaiak, pápuák, jorubák és szanok, alul: Homo erectus)

Génáramlás a neandervölgyi ember és a modern ember között. Az adatok szerint az afrikaiakkal a neandervölgyiek nem keveredtek.(középen oldalt: neandervölgyi ember,felül modern emberek: franciák, han kínaiak, pápuák, jorubák és szanok, alul: Homo erectus)


.

../images/Neander2.ppt