Mezőgazdasági, vidékfejlesztési konferenciákon elhangzott energetikai tárgyú előadások.

Ismeretterjesztő előadások a kimeríthetetlen, a megújítható és a megújuló energiaforrások hasznosításáról és gyakorlati alkalmazásokról.

 

A. Szilárd biomassza tüzelés centralizált és decentralizált rendszerekben

B. Vidékfejlesztés. Decentralizált energetika kérdései. Energetikai beruházások

C. Biomassza hasznosítás országos kutatás fejlesztési konferenciákon

D. Kimeríthetetlen, megújítható, megújuló energiaforrások (ismeretterjesztő előadások)

E. PTE TTK Kutatók éjszakája

F. Ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás) új tartalmi és módszertani kérdései

G. A világításról, a fényről

H. Kerékpáros közlekedés

 

 

A. Szilárd biomassza tüzelés centralizált és decentralizált rendszerekben

Letöltés

A1

Német Béla, Borhidi Attila: „Biomassza, mint energiaforrás nagyüzemi előállítása, komplex felhasználása és reciklálásának kidolgozása, valamint ökológiai és területfejlesztési hatásainak vizsgálata” PTE Biomassza Konzorcium I. Munkaértekezlete, PTE TTK Konferenciaterem, 2004. szeptember 7.

PPT

A2

Német Béla, Csete Sándor, Borhidi Attila: „Erdészeti biomassza használat és a jövő alternatív tüzelőanyagai - jelen helyzet, lehetőségek, veszélyek” PTE Biomassza Konzorcium Konferenciája, Pécs, Technika háza, 2005. május 13.

PPT

A3

Német Béla, Ulbert József, Sánta Imre, Gábriel Róbert: „Biomassza tüzelésű erőművek helyének, méretének megválasztása. Centralizált és decentralizált rendszerek. Energiastratégia. Környezeti, gazdasági, társadalmi hatások”, PTE Biomassza Konzorcium II. Munkaértekezlete, PTE TTK Konferenciaterem, Pécs, 2006. március 9.

PPT

A4

Német Béla, Szabó Berta, Deák Géza, Illés László: „Erőművi, fűtőművi és családi szintű tűzifa ellátás feltételeinek, tüzelési technológiáknak az összefoglalása. További növényi tüzelőanyagok (vágástéri hulladék, gabonaszalma, energiafű apríték, szalma brikett) és feldolgozási formák kipróbálása”. PTE Biomassza Konzorcium III. Munkaértekezlete, C2. alfeladat, PTE TTK Konferencia terem, Pécs, 2007. július 9.

PPT

A5

Német Béla, Borhidi Attila, Sánta Imre, Gábriel Róbert: „A melléktermékként megjelenő, és az energetikai célból termelt biomassza formák, mint energiaforrások széleskörű felhasználása decentralizált energetikai rendszerekben a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és a településeken. Vidékfejlesztés = mint a vidék és a város újszerű gazdasági kapcsolatrendszere.” MÉRTÉK turizmus környezetvédelem, EKF előkészítő konferencia, Polgármesteri hivatal, Pécs, 2007. szeptember 29.

PPT

A6

Német Béla: „Lágyszárú biomassza blokk energetikai problémái, egyéb fejlesztési lehetőségek”, „A távhő és a használati melegvíz előállításának újszerű, költséghatékony lehetőségei” PMJV Szakmai Nap, Pécs Megyei Jogú Város közgyűlési terme, 2008. március 7.

PPT

A7

Német Béla, Fenyvesi László, Herdovics Mihály, Bohár Géza, Vass István: „BioDryer: út a megtakarításhoz a terményszárításban” „Terményszárítás földgáz nélkül, Bemutató anyag”, Farmer Expón, Debrecen, 2009. augusztus 26.

PPT

 

 

 

B. Vidékfejlesztés. Decentralizált energetika kérdései. Energetikai beruházások

Letöltés

B1

Német Béla, Sánta Imre: „A megújuló(?) természeti erőforrások új(?) szerepben,PAB, Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, „A megújuló természeti erőforrások új szerepben Pécs, PAB székház, 2007. november 29.

PPT

B2

Német Béla, Sánta Imre: „Új energetika, új gondolkodásmód, új erkölcsi magatartás”, PAB, Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, „A megújuló természeti erőforrások új szerepben Pécs, PAB székház, 2007. november 29.

PPT

B3

Német Béla, Sánta Imre, Borhidi Attila: „Összefoglaló előadás, Fórum a hazai energiaellátás kérdéseiről a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, Sólyom László köztársasági elnök látogatása a Dél-Dunántúlon, Kakasd, 2008. június 5.

B4

Német Béla: „Magunk kezébe vesszük a jövőnket, Gyöngyfa, mint kisfalu”, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati anyag, Kisfalu Program 2007; Fórum a hazai energiaellátás kérdéseiről a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, Sólyom László köztársasági elnök látogatása a Dél-Dunántúlon, Kakasd, 2008. június 5.

B5

Német Béla: Nem-fosszilis energiaforrások, ezek energetikája, felhasználásuk”, (Összefoglaló alapvető kérdésekről), Fórum a hazai energiaellátás kérdéseiről a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, Sólyom László köztársasági elnök látogatása a Dél-Dunántúlon, Kakasd, 2008. június 5.

B6

Német Béla:Agrárenergetikai berendezések a családi és a kis közösségek energetikai önellátásának biztosításáraEnergiafordulat - Úton az energia önellátás felé. Munkamegbeszélés” Tab, 2009. május 11.

PPT

B7

Német Béla:Családi-, kis közösségi-, és kisrégiós szintű fűtés és HMV biztosítás fenntartható módon”, „Biomassza hatékony energetikai hasznosítása” Dél-Dunántúli Energetikai Klaszter Konferenciája Pécs, Mecseki Erdészet Zrt. 2009. szeptember 17.

PPT

B8

Német Béla: „Javaslatok a Tüskésrét komplex, ökoszisztéma elvnek megfelelő Ökováros-Ökorégió koncepciójára”, PMJV Polgármesteri Hivatal, Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottsági ülés, Pécs, 2011. május 31. 2011. szeptember 30.

B9

Német Béla: „Javaslat a PTE Testnevelési- és Sportközpont Ifjúság úti Sportcsarnok + uszoda energetikai és víz kiadásainak, és a Botanikus Kert öntözési költségeinek csökkentésére KEOP–6.2.0/B/09-11 kódszámú (100 % támogatású) pályázattal. 2011. július 7.

PPT

B10

Német Béla: „Magunk kezébe vesszük a jövőnket”, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány „Kisfalu Program” pályázata, Gyöngyfa 2007 július

B11

Német Béla: „Repülőtér épületének energetikai korszerűsítése”, Képzési anyag, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001, Őcsény, 2018 december

B12

Német Béla: Aparhant önkormányzati intézmények (hivatal, óvoda) épületeinek energetikai fejlesztése” Képzési anyag, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00018, Aparhant, 2019. 07. 31

B13

Német Béla: Inke Általános iskola akadálymentesítése és energetikai fejlesztése”, Képzési anyag, TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00002, Inke, 2019 07. 29

B14

Német Béla: „Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00004, Őcsény, 2020. december 15

B15

Német Béla: Sárköz belvízrendezés Őcsény I. ütem”, TOP-3.1.3-16-TL1-2019-00002, Lakosság tájékoztatása a projektről, annak műszaki tartalmáról; Őcsény, 2022. 04. 06.

B16

Német Béla: „Sárköz belvízrendezés Őcsény I. ütem”, TOP-3.1.3-16-TL1-2019-00002, Lakosság tájékoztatása a települési és az egyéni vízgazdálkodás legújabb lehetőségeiről, Őcsény 2022. 06. 07.

 

 

 

C. Biomassza hasznosítás országos kutatás fejlesztési konferenciákon

Letöltés

C1

Német Béla: „Bioetanol előállítása, CHP, továbbá trigenerációs hasznosítási lehetőségek kistérségi szinten, mikroturbinák alkalmazásával”, „Megújuló és alternatív energiák hasznosítása egy tisztább környezetért” PBKIK Regionális konferencia, Pécsi Kereskedelmi Központ, 2005. szeptember 21.

PPT

C2

Német Béla: „Biomassza kazánok vagy biomassza erőművek?”, Via futuri -2006, Fenntartható fejlődés a gyakorlatban - konferencia és workshop, Pécs, Dominikánus ház, 2006. november 16-18.

PPT

C3

Német Béla: „Kis és közepes teljesítményű biomassza kazánok és alkalmazási területeik”, Via futuri – 2007, PTE, Halasi-Nagy József Aula, Pécs, 2007. november 15-16.

PPT

C4

Német Béla, Lukács György, Bohár Géza: „Aprítékkeverék-tüzelésű ipari kazánok fejlesztése”, Via futuri – 2007, PTE, Halasi-Nagy József Aula, Pécs, 2007. november 15-16.

PPT

C5

Német Béla, Csete Sándor, Borhidi Attila, Sánta Imre: „Lágyszárú biomassza termelés, feldolgozás, felhasználás integrált rendszerei”, RENEXPO 2008, Budapest, HungExpo, 2008. április 24-26.

PPT

C6

Német Béla: „Agráripar („megújuló” ipar), mint a harmadik ipari forradalom egyik hajtóereje”, ENERGOexpo 2009 Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia, Debrecen, 2009. szeptember 29. - október 1.

PPT

C7

Német Béla, Herdovics Mihály, Áman Mihály, Lukács György: „Terményszárítás földgáz nélkül, BioDryer: út a megtakarításhoz a terményszárításban”, MTA AMB XXXIV. Kutatási és fejlesztési tanácskozás, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő, 2010. február 2.

PPT

C8

Német Béla, Áman Mihály, Lukács György, Herdovics Mihály: „Mezőgazdasági növényi melléktermék tüzelő kazán, és forróvíz-levegő hőcserélő által biztosított forró levegővel működő terményszárító”, BioDryer Pályázati záró beszámoló MAG Zrt. Budapest, 2011. május 25.

PPT

C9

Német Béla: „Biogáz szarvasi energiafűből és kukoricaszárból…”, 4. Biogáz Konferencia, Biogáz: A megújulók mindenese, RENEXPO® Central Europe, Budapest, Hungexpo Vásárközpont, G-F Pavilon, 2012. május 10.

PPT

C10

Német Béla: „Lágyszárú növények szármaradványainak minden igényeket kielégítő aprítása, darálása, tisztítása”, AGROmashEXPO, Hungexpo Vásárközpont, G Pavilon, Budapest, 2014. január 29.

PPT

 

 

 

D. Kimeríthetetlen, megújítható, megújuló energiaforrások (ismeretterjesztő előadások)

Letöltés

D1

Német Béla:Agroenergetikai berendezések”, Pécsi DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt. Megnyitó ünnepség bemutató előadása. Pécs, 2009. május 26.

PPT

D2

Német Béla:A fizika, az energetika és a számítástechnika felelőssége a XXI. század első évtizedeiben. Alapvető ismeretekKis Esti Fizika, Pécs, Dominikánus ház, 2010. február 16.

PPT

D3

Német Béla:A fizika, az energetika és a számítástechnika felelőssége a XXI. század első évtizedeiben. Fejlesztési feladatokKis Esti Fizika, Pécs, Dominikánus ház, 2010. február 16.

PPT

D4

Német Béla:A fizika, az energetika és a számítástechnika felelőssége a XXI. század első évtizedeiben. Agroenergetikai berendezésekrőlKis Esti Fizika, Pécs, Dominikánus ház, 2010. február 16.

PPT

D5

Német Béla, Áman Mihály, Lukács György, Herdovics Mihály: „Mezőgazdasági növényi melléktermék tüzelő kazán, és forróvíz-levegő hőcserélő által biztosított forró levegővel működő terményszárító”, BioDryer Pályázati záró beszámoló MAG Zrt. Budapest, 2011. május 25.

PPT

D6

Német Béla: „Javaslatok a III. Szentágothai Napok rendezvényein megszervezendő, „Ipari K+F projektek” szekcióba.”, III. Szentágothai Napok, Pécs 2014. november 10-11.

D7

Német Béla: „Lágyszárú növények szármaradványait hasznosító aprító, daráló, tisztító rendszer és ennek mezőgazdasági, agroenergetikai felhasználási lehetőségei”, AGROmashEXPO, Budapest, Hungexpo Vásárközpont, G Pavilon, 2015. január 29.

PPT

D8

Német Béla: „BioDryer szárítótelepi rendszer”, AGROmashEXPO, Budapest, Hungexpo Vásárközpont, G Pavilon, 2015. január 29.

PPT

D9

Német Béla:Napelemes erőművek” Látogatás előkészítő beszélgetés, Királyegyházai Általános Iskola, Királyegyháza-Magyarbóly, 2021. május 12.

PPT

D10

Német Béla: „Megújuló” energiaforrások és felhasználási területeik, A tudomány figyelmeztetései”; KEHOP 5.4.1-16-2016-00517; Zalaszántó; 2021. augusztus 19.

PPT

D11

Német Béla: „Környezeti fenntarthatóság”; KEHOP 5.4.1-16-2016-00517; Zalaszántó; 2021. augusztus 19.

PPT

D12

Német Béla: „Szigeteljünk okosan” Alacsony energiaigényű ház. Passzívház; KEHOP 5.4.1-16-2016-00517; Zalaszántó; 2021. augusztus 19.

PPT

D13

Német Béla: „Napelemes erőművek”, KEHOP 5.4.1-16-2016-00517; Zalaszántó; 2021. augusztus 19.

PPT

 

 

 

E. Kutatók éjszakája

Letöltés

E1

Német Béla: "Megújuló energetikai témák” a hétköznapok számára. Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, Jeges Károly terem, 2009. szeptember 25.

PPT

E2

Német Béla: "NULLA $ (€, Ft) költségű energiaforrások: napsugárzás, szélenergia", Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, Jeges Károly terem, 2009. szeptember 25.

PPT

E3

Német Béla: „Hatásfok javítás fizikai és társadalmi feltételei az energia termelői-fogyasztói rendszerekben”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, E/331. terem, 2010. szeptember 24.

PPT

E4

Német Béla: "Hatásfokjavítás az energia termelői-fogyasztói rendszerekben. Ennek fizikai és társadalmi feltételei” Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, E/331. terem, 2010. szeptember 24.

PPT

E5

Német Béla: „Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? (Hogyan befolyásolja életünket az energiastratégia?)” Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2012. szeptember 28.

PPT

E6

Német Béla: Passzívház, aktív ház, autonóm ház, ökoház, zéró CO2-épület …Mi, micsoda? Melyik lesz nekem jó? Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2013. szeptember 27.

PPT

E7

Német Béla: "A FEKETE, a BARNA, a ZÖLD és a KÉK gazdaságok a fizika szemüvegén keresztül". Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2014. szeptember 26.

PPT

E8

Német Béla: "Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?" A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási módszerek és az infokommunikációs technológiák „házassága”, mint új paradigma; Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2015. szeptember 25.

PPT

E9

Német Béla: „Mit tanácsol a hangya a tücsöknek” Alcím: avagy hogyan tároljunk elektromos energiát? PTE TTK, Pécs, TTK, 2016. szeptember 30.

PPT

E10

Német Béla: Hatékony rezsicsökkentés”, Alcím: „Brutális választék, durván jó árak”, Középiskolai fizika példák Magyarország energetikájából; Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2017. szeptember 27.

PPT

E11

Német Béla: „Gáz lesz, ha nem lesz (föld)gáz, vagy benzin?”, Alcím: Tudnánk-e előállítani metánt hulladékból, üzemanyagot pedig levegőből napsütéssel? Kutató (fejlesztők) éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2019. szeptember 27.

PPT

E12

Német Béla: „Mit számít nekem a +2 oC hőmérséklet emelkedés!!??”, „Kis Esti Fizika”, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs; 2021. február 18.

PPT

E13

Német Béla: „Globális éghajlatváltozás és a világjárvány kapcsolataGombár Gabriella beszélgetése Német Bélával a Pécs TV Tudástár műsorában; 2021. 02. 26.

E14

Német Béla: „Az időskorúak számára is az interneten elérhető, egyre bővülő infokommunikációs technológiák (hardver, szoftver, szolgáltatások) áttekintése” „Minőségi, tevékeny nyugdíjas élet megvalósítása” Konferencia, Pécs, Pákolitz István Közösségi Ház, 2021. november 17.

PPT

 

 

 

F. Ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás) új tartalmi és módszertani kérdései

Letöltés

F1

Német Béla: "Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?" A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási módszerek és az infokommunikációs technológiák „házassága”, mint új paradigma; Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2015. szeptember 25.

PPT

F2

Német Béla: „Energiatermelés-2013”, Sok minden az energiaforrásokról és azok fűtésre, elektromos energia előállítására történő felhasználásáról röviden tudni érdemes.

F3

Német Béla: Gyakorlatias környezetkultúra. 1. rész – 2019. Globális ellátó rendszerek és ezek környezetre gyakorolt hatásai a XXI. században. Energiatakarékosság a háztartásokban.

F4

Német Béla: Gyakorlatias környezetkultúra. 2. rész – 2019. Energiahatékonyság kisközösségi rendszerekben. Beruházási, gazdasági szempontok.

F5

Német Béla: „Az emberiség fosszilis előtti, fosszilis és nulla karbon kibocsájtó korszakai. Egy nem szokásos történelem felosztásJanus Night 2019, Janus Pannonius Gimnázium, Pécs, 2019. október 18.

PPT

F6

Német Béla: „Igaz, vagy nem igaz? Mit tegyek a rám ömlő információval?” Interaktív óra – Leőwey Klára Gimnázium 11/b., Leőwey Klára Gimnázium Pécs, 2019. december 05.

PPT

F7

Német Béla: „Igaz, vagy nem igaz? Tudományos, nem tudományos, áltudományos”, Szakács Jenő fizikaverseny-eredményhirdetés, Neumann János Egyetem, Kecskemét, 2020. szeptember 04.

PPT

F8

Német Béla: „Iskola- és fizikaverseny történelem” „Szakács Jenő fizikaverseny-eredményhirdetés”, Katona József Gimnázium, Kecskemét, 2020. szeptember 04.

PPT

 

 

 

G. A világításról a fényről

Letöltés

G1

Német Béla: „Legyen mindenütt világosság! Legyen mindenütt LED!” 1-3 fejezet: Fényről, Napról, Fényforrások, megvilágítás”, PBKIK Mini duális képzés, Pécs, 2015. április 29.

PPT

G2

Német Béla: „Legyen mindenütt világosság! Legyen mindenütt LED!” 4-6 fejezet”: Mi a LED, A LED sokoldalúsága, Példák LED alapú "lámpákra", PBKIK Mini duális képzés, Pécs, 2015. április 29.

PPT

G3

Német Béla: „Legyen mindenütt világosság! Legyen mindenütt LED!” 7-8 fejezet: Hogyan éri meg a beruházás? hazai K+F lépések”, PBKIK Mini duális képzés, Pécs, 2015. április 29.

PPT

 

 

 

H. Kerékpáros közlekedés

Letöltés

H1

Német Béla: „A kerékpározás jövője Magyarországon”, Kerékpártároló átadás KEOP pályázat keretében, Dunapataj, 2010. március 26.

PPT

H2

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj, Összefoglaló”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2011. szeptember 23.

PPT

H3

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! Motiváció: Máshol hogy csinálják?”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2011. szeptember 23.

PPT

H4

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 1. A bringa alapkutatást, alkalmazott kutatást serkentő szerepe, felhasználási területei”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2011. szeptember 23.

PPT

H5

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 2. A bringázás infrastrukturális és egyéni feltételei”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2011. szeptember 23.

PPT

H6

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 3. Bringaformák”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2011. szeptember 23.

PPT

H7

Német Béla: „Bringa - tekerj, hogy haladj! 4. A bringa közösség, és gazdaságfejlesztő szerepe 5. A bringázás kisteljesítményű rásegítői”, Kutatók éjszakája, PTE TTK, Pécs, TTK, 2011. szeptember 23.

PPT

H8

Német Béla: „Tekerj, hogy haladj”, Kerékpár tároló átadások bemutató anyaga Baranya, Somogy és Tolna megyék településein, 2014 május-szeptember

PPT

 

Dr. Német Béla

Pécs, 2022. január 20.