A Fizikai Intézet által felügyelt alap, kötelezően választható, speciális kollégium, amelyeket megírtam, megszerveztem, oktattam.

 

 

A kurzus neve

Kódja

Típusa

1

Alkalmazott fizika (Előadás elsősorban nem fizika szakos BSc hallgatóknak)

 

Alap

2

Környezeti fizika I (Előadás Környezettudományi BSc hallgatóknak)

AKORN15

Alap

3

Környezeti fizika II. (Előadás Környezettudományi BSc hallgatóknak)

AKORN15

Alap

4

Környezeti fizika laboratórium (Laboratóriumi mérések; Környezettudományi BSc hallgatók)

KOR 53

Alap

5

Környezetfizika az iskolában (Matematika fizika tanári szakirányú BSc hallgatóknak)

FIZ39

Alap

6

Nem fosszilis források energetikája, használhatóságuk, fenntarthatóság (Ea, szem; TTK szakos)

FIZ-KV-6701

Köt. vál.

7

Nukleáris energetika (Előadás Fizika BSc hallgatóknak)

 

Köt. vál.

8

Ipari technológiák és környezet (Előadás Környezet fizika szakirányú MSc hallgatóknak)

 

Alap

9

Környezeti spektroszkópia (Labor Környezettudományi MSc, Környezet fizika szakiránynak)

 

Alap

 

 

 

Ezek közül kiemelkedik a Környezeti fizika. Ennek alapvető szerepe van a felsőfokú, a középfokú oktatásban, a kutatás-fejlesztésben, a köztudat formálásában, önmagunk nevelésében.

 

Környezetfizika: A teljes környezetre (természeti, épített, társadalmi) tesz állításokat

 

Felfogásom szerint a szemlélete a következő

- A környezetfizika a környezetünkre (természeti, épített, társadalmi) vonatkozó ismereteket energetikai szemléletben tárgyalja. (inter-, multi- és transzdiszciplináris)

- Mivel minden tevékenység és következménye „energiában mérhető”, ezért van, leginkább a fizikának lehetősége arra, hogy átfogóan „lássa, tárgyalja az egészet”.

- Egy rendszer anyagáramát, energiaszükségleteit, ennek emberi munka szükségleteit és költségtényezőit egy rendszerben tárgyalja. A termékek előbb-utóbb (egy emberi generáció időtartamához képest is rövidebb időn belül) hulladékok lesznek. A hulladékokat a környezeti fizika alapanyagként fogja fel (újabb termékek előállításához), vagy energiaforrásként a feldolgozáshoz. Így valósulhat meg a hulladékgazdálkodás. Mindez részét képezheti, a napjainkban "terjedő" kék gazdaság, körforgásos gazdaság gondolatnak, amely az emberi gazdaság Ökoszisztéma elvek szerinti (innovatív) szerveződése.

 

A környezetfizikának integrátori, koordinátori szerepe lehet, mivel

- „érti” a kémia, a biológia, az energetika kvantitatív eredményeit is,

- beszél „matematikául”

- alkalmazni tudja a számítástechnikát (mérés-vezérlés, automatizált adatfeldolgozás, stb.).

 

Hallgatóim (voltak 2015-ig):

Környezettudományi BSc hallgatók,

Környezettudományi MSc, Környezetfizika szakirányú hallgatók,

Fizika BSc, Informatika Fizika, Matematika, stb. szakos hallgatók (Köt. vál.)

Hulladékgazdálkodó OKJ képzésű hallgatók

 

Dr. Német Béla

Pécs, 2013. január 20., aktualizálva 2022. június 20