3. Az újirodalom mint írásmód - az újirodalomelmélet kérdésfeltevései