1997-2012 között általam megszervezett jelentősebb projektek

 

 

1997 óta szerveztem K+F+I munkákat, ennek megfelelően pályázatokat. Ez idő alatt a koncepció megfogalmazásától kezdve, a megíráson, beadáson keresztül, a szerződések megkötését és a több éves programok lebonyolítását tanultam meg, és végeztem el. Eddig a nagy pályázatok közül, amelyek teljes programját bonyolítottam nyolc olyan nagyobb van, amelyek egyenként 200-400 millió forint támogatást nyertek el. Kb. 30 darab éves és záró szakmai jelentést készítettem el eközben és ezekkel párhuzamosan pénzügyi beszámolókat szerveztem meg ezekről, amiket el is fogadtak.

2000-től kezdve, ezek kialakítása során a szempontjaim a következők voltak: olyan multidiszciplináris fejlesztő munkákat szervezni, amelyben a PTE TTK minél több szakterülete részt tud venni, és ezzel a TTK-n dolgozó kollegák közül minél kevesebbet kelljen („a pénzügyi keretek szűkössége miatt”) elbocsátani. A Fizikai Intézet számára is olyan szakmai kapcsolatokat alakítottam ki, amelyek jelentősen segítettek a mostani kutatási szint elérésében. (német, lengyel, román kapcsolatok)

Ennek következményeként országosan, regionálisan, városi szinten jelentős személyes és intézményi kapcsolat rendszert sikerült kialakítanom (részvétel a magyarországi országos, regionális fejlesztési stratégiák kialakításában, PMJVÖ Energetikai Bizottságban 2009-től, Természet és Emberi Erőforrás fejlesztési Bizottságban 2010-től 2014-ig szakértő).

Ez eredményezte a fizikus alapismeretek mellett az agroenergetikai és komplex energetikai rendszerek terén kialakuló ismereteket, a vállalkozó készséget, az üzleti szemléletet, a kreativitás kialakulását bennem. A másfél évtizedes kutatás-fejlesztési innovációt és disszeminációt eredményező munka során a következő vállalatok, intézmények fejlesztési koncepcióinak kialakításában vettem részt: Pannonpower Holding Zrt., Pécs; Uniferró Kft. Zalaszentgrót; TeGaVill Kft. Komló; VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete Gödöllő.

Ennek során magas szintű problémamegoldó készség, prezentációs készség fejlődött ki személyemben (2004-ban elnyert NKFP pályázatunkban volt először, általunk „beiktatva” a „tudásközpont, és az eredmények disszeminációja” program. Ez azóta kötelező a legtöbb pályázati kiírásban). 2005-2010 között 22-23 olyan szakcikket írtam meg (gazdasági-, és agrárfolyóiratokba), amelyek társszerzői egyetemünk és iparvállalatok vezetői.

Az országos munkaértekezleteken, kiállításokon (RENEXPO Budapest, AgroMash EXPO Budapest, Magyarországi Biogáz konferenciák, EnergoExpo Debrecen, Farmer Expo Debrecen, Biogáz Konferencia,…) rendszeresen tartottam előadásokat, folyóiratokban megjelent írásaim széleskörű energetikai gazdasági ismerteket takarnak.

 

 

 

 

 

Az általam szervezett, megvalósított pályázatok:

 

10. 2011-2013; TAMOP-4.1.2.A/1-11/1; „Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz” „Ipari technológiák” című MSc kurzus. Tananyag fejlesztő.

 

9. 2012-2014; GOP-1.1.1-11-2012-0137, Címe: „Lágyszárú növények komplex feldolgozási rendszerének kifejlesztése széleskörű mezőgazdasági, agroenergetikai és ipari felhasználás érdekében” (akronim: BioAprító). Témavezető. Pályázó intézmények: TeGaVill Kft. Komló, VM MGI, Gödöllő, Palotabozsok Mg Zrt. Palotabozsok. Támogatás 60 %: Össz költség: 290 MFt/2 év.

 

8. 2009-2013; TECH-09_A4; Címe: „Biogázból metán hatékony előállítása állattartó telepek hulladékaiból és mezőgazdasági melléktermékekből(akronim: KoBioCHG) (Partnerek: Uniferró Kft. Zalaszentgrót, Villányi Szársomlyó Mg Zrt., DDKKK Innovációs Zrt, Pécs, PTE, Pécs, SZTE, Szeged). Támogatás 75 %: Össz költség: 488,5 MFt/3 év.

 

7. 2008–2010; Jedlik Ányos Program NKFP7-4; Címe: „Mezőgazdasági növényi melléktermékeket, energianövényeket tüzelő kazánt alkalmazó szemestermény szárító és szárítástechnológia kifejlesztése”. (kazán 2,5 MW, forróvizes-levegős hőcserélő, 2,0 MW, szárító torony 20 tonna/óra) (akronim: BiDryer, BiKa2000). Témavezető. Pályázó intézmények: TeGaVill Kft. Komló, Uniferró Kft. Zalaszentgrót, FVM MGI, Gödöllő, PTE, Pécs) Támogatás 75 %: Össz költség: 432 MFt/3 év.

 

6. 2006–2008; GVOP-3.3.3 Címe: „Lágy-, és fás szárú növényi anyagok, mezőgazdasági melléktermékek hasznosítására alkalmas ipari kazán kifejlesztése” (fő partner: Uniferró Kft. Zalaszentgrót). (akronim: BiKa600; 600 kW). Támogatás: 75 MFt/2 év.

 

5. 2004-2007; NKFP3A/061/2004: Címe: „Energianövények, mint megújítható energiaforrások nagyüzemi, ültetvényi előállításának, mezőgazdasági és energetikai felhasználásának kutatása. A centralizált és a decentralizált rendszerek fenntarthatóságának elemzése, meghatározása”. (Partnerek: PTE, Pannon Hőerőmű Zrt., Bóly Zrt., Biokom Kft. Mezőgazdasági Kutató Intézet Kht. Szarvas, Mecseki Erdészet Zrt., KVB Kht., Pécsi Vízmű Zrt. LignaTherm, kft.) Támogatás: 348 MFt/3 év.

 

4. 2001-2004; NKFP3A-2001; Címe „Komplex rekultiváció és tájrehabilitáció a Dél-Dunántúlon”. (Partnerek: PTE, Pannon Hőerőmű Zrt, BIOKOM Kft., Pécsi Vízmű Rt., Körtech Kht., Környezetvédelem a Bőrgyártásért Kht., Envirotech Kft.) Támogatás: 305 MFt/3 év.

 

3. 2004-2007; KKK-2: „Lézerek ipari és orvosi alkalmazása” Részfeladat: „A környezetipar Dél-Dunántúlon megvalósítható alapvető formái”.

 

2. 2001-2004; KKK-1 „Lézerek ipari és orvosi alkalmazása” Részfeladat: „Lézerindukált plazma időbontást alkalmazó atomemissziós spektroszkópiája” További feladat. Nagy, konzorciális pályázatok kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása.

 

1. 1998-2004; között: Nemzetközi együttműködések szervezése a PTE Fizikai Intézete és német, lengyel, román egyetemek és kutató intézete között (MÖB-DAAD, TéT)

1.1. 1998-99; Magyar-német együttműködés (Rostok, MÖB-DAAD/19, "Fény, csapdázott atomok, és molekulák kvantumállapotainak tervezése és rekonstrukciója")

1.2. 1998-99; Magyar-lengyel együttműködés (Krakkó, TéT PL-3/96, "Nemlineáris és koherencia effektusok a lézer-atom kölcsönhatásban")

1.3 2001-2003; Magyar-német együttműködés (Aachen TéT RAJ-2/01, "Ipari lézerek és módszerek fejlesztése")

1.4. 2003-2006, Magyar-román együttműködés (Bukarest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár, TéT RO-20/2002, "Kezdeti kísérletek történelmi épületek távolságvizsgálata környezetérzékelő rendszerek által").

 

2000-től 2014-ig, szervezésem, vezetésem alatt, a csak támogatásként elnyert összeg 1930 MFt volt. A saját rész, ezen felül, ennek a harmad része (~650 MFt).

 

Dr. Német Béla

Pécs, 2015. január 20.