Korábbi Tanszékünkről, lézerspektroszkópiáról és a környezetfizikáról

 

 

 

Kedves Látogatóim, Kedves érdeklődő Hallgatók!

 

Üdvözöm Önöket szakmai honlapomon. Elsősorban a 2004 és 2016 közötti időszakban végzett egyetemi munkámról készítettem összefoglalót. Ehhez bemutatom, hogy a PTE TTK-n működő Fizikai Intézetben hogyan alakult ki a Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék (ma már Számítógépes Fizika Tanszék néven szerepel).

 

2005 előtt a Fizika Intézetben az egyik tanszék neve ez volt: „Általános és Lézerfizika Tanszék”. Az Általános szó arra utalt, hogy a 2000-től létrejött Pécsi Tudományegyetemen, az integráció következtében, a nem fizika szakokon elinduló fizika tárgy oktatását döntően ez az egység kezdte meg. Ekkor hosszabb-rövidebb ideig tanítottunk fizikát számítástechnika, informatikai fizika, kémia, építőmérnök, anyagmérnök, környezettan, környezettudományi szakos hallgatóknak. Ez komoly kihívásnak számított.

A második szó (Lézerfizika) pedig arra utalt, hogy megkezdtük a lézerek ipari, orvosi, kriminalisztikai, képzőművészeti területen történő alkalmazásának kutatását. 2005-re pályázatok sorozatának eredményeként mindez olyan irányt vett, hogy a névben teljes változás (specializálódás) következett be. Ekkortól lett a név: Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék.

 

 

 

 

Különösen nagy kihívás volt a környezettan, és a környezettudományi szakosok számára elkészíteni az általános fizikai és a speciális környezetfizikai előadásanyagokat, valamint laboratóriumi gyakorlatokat. Az ilyen képzés irányította a figyelmemet egyre erőteljesebben a környezetvédelem, a környezetgazdálkodás és a különböző energiaforrások felé. Tapasztalhatjuk, hogy a természetes és az épített környezetünkben az elmúlt ötven évben bekövetkező károk, problémák, terhelések okainak meghatározása során hamar el lehet jutni a mi általunk jelenleg alkalmazott energiaforrások (szén, kőolaj, földgáz, urán) felhasználásakor elkövetett szennyező és környezetromboló okokhoz, amiket a „növekvő energia szükségleteink” kielégítése során, mi emberek követünk el.

 

Az emberiség számára azonban, az eddig felhasznált forrásokhoz képest, sokkal nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre egyéb „új” energiaforrások (napsugárzás, kőzethő, biomassza, szélenergia,..). Ezek felhasználása azonban jelenleg „sok problémával” jár. A problémák megértése, a megoldások megkeresése elsősorban most is fizikai, továbbá technikai ismereteket igényel. Tehát, a fizikának nagy a felelősége, de lehetősége is abban, hogy megadja azokat a fizikai, technikai, rendszerszervezési ismereteket arról, hogyan alkalmazhatjuk egyéni, közösségi és országos szinten a felsorolt „új” energiaforrásokat. Ezt vállaltam föl tanszékünkön 2005-ben és ezt a név megváltoztatásával is gondoltuk mutatni. (erre utal a névben a Környezetfizika szó).

 

A részletesebb elemzések arra is rámutattak, hogy mindez nemcsak fizikai ismereteket, hanem további természettudományi, sőt szervezési, és humán, társadalmi ismereteket is igényel. Ezért a teljesen „új” alapokat is felhasználó energetika és gazdaság megvalósításához új szemléletet is ki kell dolgozni. PARADIGMA váltásra van társadalmilag szükség. Ebben a FIZIKÁNAK meg kell találni a helyét, szerepét. Ezt a célt tűztem ki a komplex „környezetfizikai” oktatási anyag kidolgozásával és új kutatási területek megfogalmazásával.

 

Dr. Német Béla

Pécs, 2010. január 20., aktualizálva 2022. június 20