TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014
Pedagógógusképzést segítő hálózatok
továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban
* 1. kötet: Molnár Krisztina, Reder Anna és Sándorfi Edina (szerk): Tananyagok korszerűsítése és digitális programcsomag készítése német és nemzetiségi némettanárok  képzésére és továbbképzésére. Digitales Lehrbuch - Germanistik
ISBN 978-963-642-927-0
* Rainer Hillenbrand - Deutsche Barockliteratur
* Szendi Zoltán - Die Fin-de-sičcle-Moderne in der deutschsprachigen Literatur
* Schauer Hilda - Gedächtnis und Literatur
* Hammer Erika - Die Problematik von Fremdheit in der Literatur
* Sata Lehel - Beziehungen zwischen Sprache und Bild
* Sándorfi Edina - Der Körper oder die Medien des Sinnlichen in der deutschsprachigen Literatur und (Medien)Kultur
* Barics Veronika, Hetyei Judit - Förderung des Leseverständnisses und Wortschatzerweiterung anhand von Jugendliteratur. Aufarbeitung der zentralen Themen Michael Endes Roman Momo mit Hilfe von aktuellen Zeitungsartikeln
* Reder Anna - Grammatiken und Übungsgrammatiken
* Reder Anna - Strategien, Techniken und Tipps zum Grammatiklernen
* Molnár Krisztina - Übungen zum Gebrauch von Präpositionen
* Molnár Krisztina - Übungen zum Gebrauch von Konjunktionen
* Dömők Csilla - Landeskunde

* 2. kötet: Lendvai Endre: Lingvokulturális nyelvészet és interkulturális kommunikáció
ISBN 978-963-642-928-7

* 3. kötet: Lugossy Réka és Fodor Mónika: Kutatásmódszertani segédlet osztálytermi kutatások tervezéséhez és megvalósításához, különös tekintettel blended learning típusú feladatok alkalmazási módjainak és tapasztalatainak feltárására
ISBN 978-963-642-929-4

* 4. kötet: Lugossy Réka és Fodor Mónika: Az angol szakos tanárképzésben tanított kurzusok blended learning formában való kidolgozása
ISBN 978-963-642-930-0

* 5. kötet Szabó Veronika, Fancsaly Éva és Viszket Anita: A nyelvtudomány az anyanyelvi nevelésben
ISBN 978-963-642-931-7

* 6. kötet: Orbán Jolán (szerk.): Újmédia, újnyelv, újfilozófia, újirodalom(elmélet), újpedagógia?
ISBN 978-963-642-932-4

* 7. kötet: Gilbert Edit: Az irodalomoktatás módszertanához a felsőoktatásban. Részvétel, gyakorlat, performativitás, társadalmi aktivitás és hasznosuló elmélet az alkalmazott irodalomtudományban
ISBN 978-963-642-933-1

8. kötet: Kurucz Rózsa (szerk): Fókuszban a gyermek és a pedagógus.
ISBN 978-963-642-934-8
* Horváthné Papp Ibolya: Digitális tananyag a fenntarthatóság etikájára és gyakorlatára
* Meskó Norbert: A gyermek megismerésének lehetőségei és új módszerei
* Kurucz Rózsa: Család térben és időben
* Klein Ágnes: Bilderbücher im mehrsprachigen Kontext
* Klein Ágnes-Mozolai Annamária és Tancz Tünde: Mentorkézikönyv csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és tanítók számára

* 9. kötet: Vörös Katalin (szerk): Neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben
ISBN 978-963-642-935-5
Kéri Katalin: Egy régi tárgy új értelmezésben és új szerepben: A neveléstörténet kutatásának és tanításának megújítása. Régi és új módszerek/utak a neveléstörténet kutatásában
Galántai László - Hüber Gabriella Margit: A felejtés kritikája. A neveléstörténet fókusza a kompetencia alapú tanárképzésben
Németh András: A neveléstörténet főbb irányzatai, hazai kutatási eredményei
Kéri Katalin: A neveléstörténet kutatási helyszínei; elsődleges és másodlagos forrásai, forrástipológia
Fischerné Dárdai Ágnes - Márhoffer Nikolett - Szalacsi Alexandra: Neveléstudományi, neveléstörténeti elektronikus és digitális források
Pukánszky Béla: A gyermekkortörténet historiográfiája
Fischerné Dárdai Ágnes - Márhoffer Nikolett - Molnár-Kovács Zsófia - Szücs-Rusznak Karolina: Tankönyvek, taneszközök a nevelés történetében. Comeniustól a kísérleti tankönyvekig
Németh András: Az iskolai tér, iskolaépítészet. A tanterem és berendezésének története
Németh András: A pedagógusképzés és pedagógusszerep története. A pedagógus szakma kialakulása és differenciálódása; a pedagógusokkal szemben megfogalmazott elvárások a történelem során
Pálmai Dóra - Takács Zsuzsanna Mária - Vörös Katalin: Leánynevelés és női művelődés a történelemben

10. kötet: Varga Aranka (szerk.): Nevelésszociológia
ISBN 978-963-642-936-2
* Orsós Anna: A magyarországi cigányság csoportjai
* Kovács Júlia és Lakatos Szilvia: Cigány néprajz és népszokások
* Forray R. Katalin és Trendl Fanni: A cigányság iskolázottsága és támogató programok
* Cserti Csapó Tibor: A cigányság társadalmi helyzete Magyarországon és az Európai Unióban
* Kovácsevicsé Tóth Marianna: Egy iskola inkluzív jó gyakorlatai
* Koczor Margit: Témára érzékenyítő gyakorlatok
* Orsós Anna. A beás nyelv
* Híves-Varga Aranka: Inkluzív társadalom és nevelés
* Vég Zoltán Ákos: Migráns tanulók az iskolában
* Torgyik Judit: Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés
* Kovács Júlia - Lakatos Szilvia: Romani nyelv
* Kőpatakiné Mészáros Mária: Sajátos nevelési igény
* Bálint-Orsós Andrea: Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás
* Cserti Csapó Tibor: A cigányság története
* Beck Zoltán: Romológia - reprezentáció és önreprezentáció a műalkotásban
* Andl Helga: Hátrányos helyzet
* Arató Ferenc: Az inkluzív környezet strukturális feltételei - a kooperatív tanulásszervezés

* 11. kötet: Mrázik Julianna: Neveléselmélet
ISBN 978-963-642-937-9

* 12. kötet: Huszár Zsuzsanna (szerk.): A kert és pedagógiája.
ISBN 978-963-642-938-6
Huszár Zsuzsanna, Gál Boglárka: Kert és pedagógia
Pásztor Andrea: Püspöki szőlőből botanikus kert. A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjének története
Morschhauser Tamás: A foglalkozások ajánlott helyszínei és az egyes állomások növénytani bemutatása
Rudolf Kinga: Madarak a kertben
Mátrainé Mérő Zsuzsanna: Élménykert - kertélmény. Foglalkozások alsó tagozatosoknak
Huszár Zsuzsanna: Gyakorlatok kicsiknek és nagyoknak.
Dombiné Borsos Margit: Az intelligens és okos kert. Pedagógiai projektek felső tagozatos tanulóknak a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjében
Fükéné Walter Mária: Kert-történetek és természettudományos megismerés
Koltai Zsuzsa: Kert és múzeumandragógia

* 13. kötet: Huszár Zsuzsanna és Hunyadyné Benda Krisztina (szerk.): Elektronikus fogalomtár a képességek fejlődése és fejlesztése témakörhöz
ISBN 978-963-642-939-3