Követelmény

A tantárgy teljesítésének követelményei a következők:

Tematika (I félév)

 1. A programírás, fordítás és futtatás lépései Unix környezetben, hálózati információforrások a témában, a program stílusa, szerkesztés, magyarázószöveg készítése. A C program alapszerkezete, preprocesszor direktívák, a main függvény. Függvények hívása, változók deklarálása, az értékadás, operátorok.
 2. Változók értékének kiírása a szabványos kimenetre, a printf könyvtári függvény. Alapvető vezérlési szerkezetek, feltételes utasításvégrehajtás, elágazás, elöl- és hátultesztelő ciklus. Függvények készítése és használata, a változók hatóköre, lokális és globális változók. A könyvtári függvények használata, deklarálás és definiálás.
 3. Összetett adattípusok: tömbök és pointerek. Karakterláncok és használatuk. Egyéb összetett típusok: struktúrák, struktúratömbök. Az összetett típusokból készíthető bonyolult szerkezetek.
 4. C könyvtári függvények használata: karakterláncok kezelése, a karakterlánc mérete, másolás, összehasonlítás, keresés, karaktervizsgálat és átalakítás, mintaillesztés.
 5. A C könyvtár matematikai függvényei: számok ábrázolása karakterláncként, trigonometrikus függvények, hatványozás, gyökvonás, logaritmus, véletlenszámok létrehozása.
 6. Környezeti változók kezelése. Dinamikus memóriafoglalás, műveletek a memóriában: feltöltés, másolás, keresés. Az idő kezelése.
 7. Csatornák kezelése: csatornák megnyitása, létrehozása, olvasása, írása és lezárása. Formázott kimenet és bemenet csatornákat, memóriában. A felhasználói adatbázis kezelése.
 8. Állománykezelés (low level I/O): állományok megnyitása, olvasása, írása, lezárása. Könyvtárak kezelése, könyvtárak nyitása, olvasása és lezárása. Könyvtárbejegyzések vizsgálata a stat függvény segítségével.
 9. Navigálás az állományban: az állománypointer mozgatása, olvasás és írás tetszőleges helyen. Navigálás a könyvtárszerkezetben, a munkakönytár lekérdezése és megváltoztatása. Állományok tulajdonságainak megváltoztatása.
 10. Folyamatok létrehozása és kezelése. Üzenetek (signals) kezelése, fogadása, blokkolása és maszkolása. Üzenetkezelő függvények készítése, démon szerkezete és működése. Naplóbejegyzések készítése.
 11. A C könyvtár hálózati kapcsolattartást támogató függvényei: gépek jellemzőnek lekérdezése, kapcsolat kiépítése, használata és bontása. Szerver és kliensoldali programok elkészítése.
 12. Egyéb IPC eszközök: megosztott memória kezelése, szemaforok használata. Nyelvi beállítások használata: a localization hatása a függvények működésére.